Het Nieuwe Normaal 0.4

Een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

Eind 2023 presenteren we Het Nieuwe Normaal: een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Die nieuwe standaard wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. De onderwerpen vanuit het raamwerk van Het Nieuwe Normaal vormen de basis voor een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Snel naar: Over het Nieuwe Normaal | Tijdlijn | Het Nieuwe Normaal 0.3 | Meedoen? | Meer informatie

Wat kan jij met het Nieuwe Normaal?

Het Nieuwe Normaal helpt je op verschillende manieren om de circulaire ambitie van je project of je organisatie te concretiseren. Het kan als uitgangspunt dienen om te visie op te stellen, of juist handvatten bieden voor projectleiders om circulariteit te borgen in projecten. Met het Nieuwe Normaal geven we een standaard aan voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf wellicht nog niet van bewust bent. Is jouw project klaar voor evaluatie? Check het hier.

Meld je project hier aan!

Over Het Nieuwe Normaal

Nederland heeft een forse ambitie: een volledig klimaatneutrale en circulaire economie in 2050. Om deze ambitie binnen de bouwsector te bereiken, is versnelling nodig. Cirkelstad brengt die versnelling door een eenduidige taal te creëren op het gebied van circulair bouwen en aan te tonen wat er al mogelijk is: het Nieuwe Normaal.

Uiteindelijk worden er meerdere tussenversies van het Nieuwe Normaal opgeleverd – met als hoofddoel dat je er alvast mee aan de slag kunt – om in 2023 zoveel mogelijk partijen aan te laten haken aan deze standaard. Dan tekenen we namelijk een convenant voor Het Nieuwe Normaal en zullen we deze ambities officieel onderschrijven.

Tijdlijn

We werken toe naar het ondertekenen van het convenant eind 2023. Om daar te komen publiceren we vast een aantal tussentijdse versies, zo kan iedereen die wil er vast mee aan de slag.

Het Nieuwe Normaal 0.3

April 2022

Het Nieuwe Normaal 0.4

December 2022

Het Nieuwe Normaal 0.5

Januari 2023 | Werkconferentie

Kennisagenda’s: Het Nieuwe Normaal

Februari 2023 | Meer info volgt

Het Nieuwe Normaal 0.6

Juni 2023 | Meer info volgt

Het Nieuwe Normaal 1.0

Ondertekenen convenant
November 2023 | Meer info volgt

Het Nieuwe Normaal 0.4

Vanuit Cirkelstad is een nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: het raamwerk HNN 0.4 (en 0.5 voor Gebouw). Onder meer Alba ConceptsTU DelftMetabolic en Copper8 werken mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Dit moet de nieuwe standaard en eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen worden.

In de periode tot eind 2023 wordt de systematiek doorontwikkeld op basis van praktijkervaringen vanuit projectevaluaties en voortschrijdend inzicht. Die doorontwikkeling gaat zowel over het raamwerk met onderwerpen en indicatoren als over de gewenste prestatieniveaus: de uiteindelijke standaard. Op onderwerpen die nog relatief nieuw of onbekend zijn, werken we toe naar een ‘indicatie’ voordat we bepalen om hier wel of geen ‘standaard’ op te stellen.

Raamwerk HNN 0.5 – Gebouw

Dit document omschrijft het raamwerk van Het Nieuwe Normaal conceptversie 0.5 Gebouw. Dit raamwerk is de basis voor de uit te voeren projectevaluaties in 2023. Op basis van de inzichten uit deze projectevaluaties kan opnieuw een aanscherping van de indicatoren en de ambitieniveaus worden gedaan.

Raamwerk HNN 0.4 – Infra

Dit document omschrijft het raamwerk van Het Nieuwe Normaal conceptversie 0.4 Infra. Dit raamwerk is de basis voor de uit te voeren gebiedsevaluaties in 2023. Op basis van de inzichten uit deze projectevaluaties kan opnieuw een aanscherping van de indicatoren en de prestatieniveaus worden gedaan.

Raamwerk HNN 0.4 – Gebied

Dit document omschrijft het raamwerk van Het Nieuwe Normaal conceptversie 0.4 Gebied. Dit raamwerk is de basis voor de uit te voeren gebiedsevaluaties in 2023. Op basis van de inzichten uit deze gebiedsevaluaties kan opnieuw een aanscherping van de indicatoren en de ambitieniveaus worden gedaan.

Meedoen?

1. Gebruik HNN-thema’s om ambities te bepalen. Ben je nog in de beginfase van je project, en wil je met circulariteit aan de slag? Gebruik dan de thema’s van Het Nieuwe Normaal om je ambities te bepalen, bijvoorbeeld in je ontwerpteam of in de voorbereiding van een aanbesteding. Op die manier creëren we een meer eenduidige taal rondom ‘circulair bouwen’. 

2. Vraag prestaties uit in projecten op basis van de indicatoren van HNN, om te zorgen dat meer partijen hiermee gaan werken. Maak gebruik van de indicatoren en bijbehorende meetmethodieken: kies een focus én vertaal deze naar jouw project. HNN 0.4 leent zich niet om 1-op-1 te gebruiken in een uitvraag.

3. Lever projecten aan voor evaluaties. Wil je met jouw projecten bijdragen aan het bepalen van Het Nieuwe Normaal? Lever dan een of enkele projecten aan om een evaluatie te doen. Daarmee creëren we meer bewijslast voor de nieuwe standaard en halen we meer inzichten op over de Versnellers van circulair bouwen. Is jouw project klaar voor evaluatie? Check het hier.

Meld je project aan voor evaluatie

Ik heb nog meer vragen

Alle informatie over Het Nieuwe Normaal wordt ontsloten op de Academie van Cirkelstad. Je kunt alleen inloggen op de Academie als partner. Heb je toch nog vragen waar je niet het antwoord op kan vinden? Neem dan contact op met Jessica.

Jessica Broeders

Kennismanager Het Nieuwe Normaal

Stuur me gerust een mail bij vragen!