Hotspot Circulaire Weginfrastructuur

Wij gaan in Oost-Nederland aan de slag met circulaire weginfrastructuur. MKB-bedrijven vinden het vaak lastig om praktisch invulling te geven aan circulariteit. Er zijn hoge ambities, maar ook veel barrières, zoals wet- en regelgeving, het nog ontbreken van referenties, onzekerheid over de performance van producten op langere termijn, gebrek aan onderbouwing van circulariteit, het inkoopbeleid van opdrachtgevers en bestaande financieringsmodellen.

We richten ons in eerste instantie op circulaire FIETSinfrastructuur, om dat er hier minder belemmerende wet- en regelgeving is en het kleinschaliger is. Daardoor kunnen we gemakkelijker meters maken, oefenen in de praktijk en bijsturen en andere samenwerkingsvormen realiseren, om zo tot haalbare circulaire proposities (mkb aanbodzijde) en professioneel opdrachtgeverschap (voorbeeldige overheid, adequate circulaire uitvraag) te komen. 

Centraal in het project staan anders en beter met elkaar samenwerken en leren door alle keten-partijen. We gaan dit organiseren door middel van actieve werksessies. Als eerste zullen wij themagerichte sessies organiseren over bijvoorbeeld circulaire materialen voor wegen en het wegmeubilair, de circulaire inrichting van de bouwplaats, producten en diensten op het gebied van de interactie tussen gebruiker en de weginfrastructuur en financiële en juridische aspecten. Verder zullen er sessies zijn die speciaal gericht zijn op alliantievorming. Het doel is om uiteindelijk concreet aan de slag te gaan met de realisatie van enkele concrete projecten. We werken toe naar een blauwdruk en naar opschaling (autowegen, grotere projecten).

Voortgang en uitkomsten zullen we actief delen met het werkveld. Na afloop van het project zullen opgedane kennis en ervaringen worden geborgd in de Stichting Circulair Bouwen en de Stichting Agrodome. 

Allereerst zijn er de zeven partners in dit project. GFSC en Syncerco Communicatie zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement, kennisdeling en communicatie, inbreng van technische input en het organiseren van de sessies en concrete projecten, werken hierin samen in de Stichting Circulair Bouwen en zijn aangesloten bij Cirkelstad. De  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen levert met haar ‘Riscolab’ onder meer financiële input, de Radboud Universiteit levert met ‘Living Labs’ van ISIS input op het terrein van organisatie en samenwerking, de Stichting Agrodome, de mkb branche-organisatie voor bio-based producten brengt kennis in rondom de biologische kringloop van producten, Optimal Planet levert scans voor de beoordeling van de mate van circulariteit en last but not least NTP Infra Zevenaar, een aannemer met ambitie op het gebied van circulaire infrastructuur.

We werken samen met diverse netwerken (Circles, kiEMT), overheden en mkb-bedrijven. Ondersteuning komt verder van Rabobank NL en Nysingh advocaten en notarissen, de Fietsersbond en de Dutch Cycling Embassy.
Voor dit project ontvangen we subsidie het kader van de regeling Stimuleren Clusters en Netwerkactiviteiten vanuit het Operationeel Programma Oost-Nederland, Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Ook al kunnen we nu pas de toekenning van de subsidie melden, het project is al in begin januari 2018 gestart met alliantievorming om te komen tot een eerste concrete ‘landingsbaan’, het circulair fietspad in Zevenaar. Dat is onlangs officieel geopend door gedeputeerde Michiel Scheffer van de Provincie Gelderland en wethouder Carla Koers van de Gemeente Zevenaar. Zie: www.circulairbouwen.org, Leren van Zevenaar.
In september zullen nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd. Wij willen zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid bieden om in dit project te participeren! Daarom brengen we onder andere een nieuwsbrief uit. Stuurt u svp een berichtje naar , dan zetten wij u op onze verzendlijst. Ook voor verdere vragen kunt u hier terecht. Wij hopen u te ontmoeten bij een van onze volgende werksessies!
< Regiodeal grootste Circulaire Regio | Biobased brug op Schiphol Logistics Park in gebruik genomen >