Impact circulair bouwen op bouw- en investeringskosten

De gemeente Amsterdam liet als eerste stad de kosten en baten van circulair bouwen onderzoeken. Copper8 en Alba Concepts  voerden het onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Impact circulair bouwen op bouw- en investeringskosten.

Belangrijkste uitkomsten

De door de onderzoekers berekende investeringskosten bedragen voor circulair bouwen tussen 14% en 24% meer dan de kosten voor traditionele bouw. Verklaringen hiervoor zijn:

  • Een volwaardige markt voor hergebruikte materialen, producten en elementen ontbreekt;
  • De toename van de waarde van het gebouw en de gebouwonderdelen zijn nu nog te laag en te weinig zeker om de hogere investeringskosten terug te verdienen;
  • Het bewerken van grondstoffen is kostenintensief door een hoge mate van arbeid (waarvoor relatief veel belasting wordt geheven) en een lage mate van industrialisatie.

Tegen deze hogere investeringskosten staan maatschappelijke baten:

  • Sociale waarde door toenemende werkgelegenheid bij bouw- en demontage trajecten;
  • Ecologische waarde door minder materiaalgebruik en daardoor minder emissies in

productieketens.

 

De markt voor circulair bouwen staat aan het begin van een transitie. Dat kosten en baten nog niet met elkaar in evenwicht zijn, is dan ook logisch. De initiële meerkosten betalen zich over de levensduur van het gebouw terug. Voor een deel in financiële waarde en voor een deel in waarden die (nog) niet goed meetbaar ofwel kwalitatief zijn. Het rapport doet aanbevelingen waaruit geconcludeerd kan worden dat er genoeg kansen zijn om de business cases te verbeteren.

Belangrijkste aanbevelingen

Er zijn drie oplossingsrichtingen om circulair bouwen op te schalen:

  1. Schaalvergroting circulaire bouw- en installatieproducten door het verhogen van de vraag.
  2. Verlaging van ontwerp-, engineerings- en realisatiekosten;
  3. Aanpassing van de huidige afschrijvingsregels.

 

Meer info:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam/impact-circulair/

< Volgende mijlpalen voor circulair Werkspoorkwartier | Innovatielab Circulair Onderhoud, Beheer en Renovatie gaat van start >