ACCEZ: actiegericht onderzoek naar circulaire ­gebiedsontwikkeling in Zuid-Holland

TU Delft

Ellen van Bueren, TU Delft

In een hogere versnelling naar een circulaire economie, door wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers te verbinden. Dat is het doel van het nieuwe programma dat Provincie Zuid-Holland in april lanceerde: ACCEZ, Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. De provincie investeert de komende vier jaar €5 miljoen in het programma.

Voormalig industrieterrein wordt circulair woon- en werkgebied

Direct startten de initiatiefnemers concrete transitieopgaves onder de vleugels van ACCEZ. Eén daarvan, transitieopgave Binckhorst Noordwest, laat zien hoe wetenschappers, bedrijven en overheden samen kunnen werken in circulaire gebiedsontwikkeling. De Binckhorst is een voormalig industrieterrein tegen het centrum van Den Haag aan. ACCEZ koppelt onderzoekers uit Delft, Leiden en Wageningen aan stakeholders in het gebied, om het terrein samen te transformeren tot een circulair woon- en werkgebied.

Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management bij de TU Delft, is een van de trekkers van transitieopgave Binckhorst Noordwest. Zij legt uit: “Dit is een gebied waar mensen gaan wonen, ondernemers actief zijn en reeds lokale initiatieven bestaan in circulariteit.” Er zitten kleine ondernemers maar ook grote partijen, zoals projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. ­“Samen met die partijen kunnen we een schaalsprong maken.” 

Zo willen de partners onderzoeken hoe ze succesvolle kleinere circulaire ondernemingen – zoals de resource brokerage, of grondstoffen makelaar die actief is in het gebied – op grote schaal, door professionele partijen kunnen laten toepassen.

Generieke circulaire instrumenten

Het circulair instrumentarium dat de partners hier ontwikkelen, is generiek en kan bij de (her)ontwikkeling van andere woon-werk gebieden ingezet worden. Denk hierbij aan methodiek voor de nulmeting en monitoring van de ‘circulariteit’ van een gebied, of voor het in kaart brengen van beschikbare gebruikte materialen.