Amsterdamse circulaire bouw

Dutch Green Building Council

In april 2015 kwam de Cirkelstad Amsterdam bij elkaar om een aantal actuele circulaire ontwikkelingen in Amsterdam te bespreken. Maarten de Boer van de CPO 4Winden gaf een toelichting op het ambitieuze project Westlandgracht, waarbij tevens bleek dat de huidige eisen in de Amsterdamse basiskwaliteit (eisenset voor subsidie) ontoereikend zijn om een circulair woningbouwproject op waarde te schatten. De DGBC heeft ervaring met het beschrijven van criteria-eisen (zie BREEAM-NL). Er is daarom samenwerking met de partners van de cirkelstad gezocht om een verbeterde invulling van de ‘circulaire’ Amsterdamse basiskwaliteit te geven. Deze uiteindelijk 9 punten moeten de essentie raken van circulair bouwen en deze weten te waarderen. Het is geen poging compleet en uitputtend te zijn. De criteria moet juist voor een verdere en verdiepende discussie zorgen, maar dan wel met een set aan criteria die richting aan de discussie kan geven.

MEER INFO:
Externe URL