Betonakkoord

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ruim zestig bestuurders uit de betonsector gaven dinsdag hun fiat aan verdere onderhandelingen en uitwerking van een akkoord waarin harde afspraken staan over verduurzaming. Het gaat daarbij om de reductie van de uitstoot van CO 2 bij de productie, maar ook over hergebruik) reductie van grondstofgebruik en aandacht voor biodiversiteit in de toepassing.

Volgens kwartiermaker Stefan van Uffelen, die driekwart jaar heeft onderhandeld over het akkoord, is het een historisch moment voor de betonsector. “Vergeleken hiermee is het Energieakkoord een makkie. We hebben hier te maken met een enorm brede sector van alleen al minstens tweehonderd bedrijven. Dat zij zich in overgrote meerderheid achter dit plan scharen, getuigt van lef en ondernemingszin. Want laten we eerlijk zijn: als het gaat om het behalen van de milieudoelstellingen kan de sector achterover leunen, want die zijn allang gehaald. Er wordt lef getoond door zelf in beweging te komen.”

[bron: Cobouw]

MEER INFO:
Externe URL