CE regio’s

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vanuit het programma Circulaire Economie in de regio van het Ministerie I&M, worden lokale, circulaire initiatieven ondersteund. Het programma heeft de ambitie de stap te maken van goede, op zichzelf staande, circulaire voorbeelden naar een wijdverspreid gebruik van deze concepten. Decentrale samenwerking speelt hierin een belangrijke rol. Voor het benutten van specifieke kansen is lokaal maatwerk nodig. Met de ontwikkeling van de toolbox ‘Cirkelregio’ streeft het Ministerie dan ook de benodigde handvatten voor gemeenten en bedrijven te kunnen bieden, passend bij iedere regio.

Dat er circulaire kansen zijn op regionaal niveau, is duidelijk. Wat die kansen precies zijn, is afhankelijk van iedere regionale en lokale situatie. Toch worden een aantal globale stadia in het aanjagen en vormgeven van innovatie richting circulaire economie onderkend. Met de toolbox ‘Cirkelregio’ wordt er richting gebruikers hulpmiddelen geboden om op lokaal niveau flexibel, innovatief en concreet met
regionale partijen aan de slag te gaan. Hierbij bouwend op lokale diversiteit, lokale kernkwaliteiten en ondersteund door uitgebreide cijfers, visualisaties en inzichten die helpen om de lokale kwaliteiten, kenmerken en uitdagingen te ontdekken, kansen te ontwikkelen en daadwerkelijk circulair te gaan ondernemen.

MEER INFO:
Externe URL