Circulaire economie in de nationale Bouwagenda

Taskforce Bouwagenda

Bernard Wientjes, Taskforce Bouwagenda

Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, gaat in op de rol van circulaire economie in de Bouwagenda en de samenhang met de energietransitie in de bouw. De Taksforce heeft zowel CO2-neutraal als circulair bouwen en wonen in haar doelstellingen opgenomen. “Wij moeten ervoor zorgen dat er plannen komen en dat we faciliteiten maken waarmee de bouw écht circulair wordt.”

De brug tussen circulair en energie

De twee agenda’s, energie en circulair, kunnen elkaar mogelijk versterken. Zo kost het produceren en gebruiken van ‘primair’, nieuw gemaakt beton ontzettend veel energie. Hergebruik van beton valt hier samen met energiereductie. Dat is volgens Bernard Wientjes een goede reden om naar een circulaire betonketen te gaan, ook al zijn de grondstoffen voor beton, zoals grind en zand, niet schaars. “Daar is de brug tussen circulair en energie.” 

Toch lopen de beide transities niet synchroon: “zoals de eerste blokken huizen aangepakt worden volgens het Nul op de Meter systeem, is dat met circulair nog niet zo.” Technisch is er veel mogelijk, van circulair beton tot biobased of remontabel bouwen. “Alleen dat concreet uitvoeren, en de industrie richtlijnen geven” – daar zijn volgens de Taskforce Bouwagenda nog veel stappen te zetten.

Drie wegen richting een circulaire bouweconomie

En stappen zetten doet de Taskforce Bouwagenda.  Zo zijn ze bezig met het materialenpaspoort, om te weten welke materialen waar in de bouw gebruikt worden. Dat willen ze ook digitaliseren. “Als je weet wat voor materialen er in gebouwen zitten, dan kan je ook veel beter bekijken of ze aan het einde van hun leven te hergebruiken zijn. Dat is een enorme stap,” aldus Bernard Wientjes. Een ander punt waar de Bouwagenda op inzet is het verlengen van de levensduur van gebouwen, zodat ze niet slechts 30 jaar, maar meer dan 100 jaar blijven staan. “Monumenten zijn 500 jaar oud, dat is de allermooiste vorm van circulair, want het staat nog steeds.”

En een derde weg, “de allerbelangrijkste weg”, is modulair bouwen. “Kijk of je systemen vindt die je weer uit elkaar kunt halen en kunt hergebruiken.”

Harde afspraken maken over ­materialen en hergebruik

Hierin kan de circulaire transitie leren van de lessen uit de CO2-strategie. “Hier zijn we er deels al in geslaagd om met alle spelers harde afspraken te maken over wat er gaat gebeuren.” Het kabinet zet dit vervolgens om in dwingende afspraken, zoals in 2030 geen aardgas meer uit Groningen. “Iets dergelijks moeten we. Als wij over tweeënhalf jaar de basis hebben gelegd voor circulaire afspraken, dan zijn we op dit onderwerp gelukkig.”