Circulaire hub

Bouwmaterialen Nederland

Een logistieke hub die de circulaire bouw in de regio zou moeten versterken? Het onderzoeksonderwerp waarmee Tom Roeven, afstudeerder aan de hogeschool Utrecht, aan het werk ging. Logistiek is een onderwerp wat voor de bouw van belang is. Natuurlijk het ‘kost geld’, maar levert ook service op voor de klant.

Wat is een ‘hub’? Een hub is een centraal punt voor de stad waar vanuit transport vertrekt met ‘volle’ ladingen naar een klant. En waar volle ladingen terugkomen, alleen dan nu met reststromen. Op de hub locatie kan van deze restmaterialen weer nieuwe producten gemaakt worden voor de stad.

Het rapport geeft aan dat je een hub kunt opbouwen met verschillende lagen. In gedachte zoals Van Laarhoven in 2005 publiceerde voor de logistieke sector. Elke laag heeft een eigen verdienmodel en spreekt andere/nieuwe ondernemers aan. De eerste laag gaat vooral over het transport zelf vanuit de individuele ondernemer. Het slim inregelen van retourlogistiek. De tweede laag vraagt om voorbereiding. Ondernemers die transport op elkaar afstemmen. Deze twee lagen zien we al in de praktijk.

De derde laag gaat verder. De daadwerkelijke potentie van de circulaire & inclusieve economie start hier. De waarde van materialen wordt hier beoordeeld. Welke materialen, of welke elementen, kunnen 1 op 1 hergebruikt worden? Een werkplaats past in deze laag. Een plek waar ondernemers waarde kunnen toevoegen aan restmaterialen. In laag vier wordt hierop verder gebouwd. Door de planningen op elkaar af te stemmen. Dat hetgeen er vrij komt, direct ingezet kan worden op de plek van herbestemming. Er is sprake van een warenhuis waar transacties in plaatsvinden. Fysiek en digitaal in voorraad. De laatste laag voegt service toe aan alle voorgaande lagen. Het pro-actief brengen van kennis naar alle partijen en deze ondersteunen met diensten.

MEER INFO:
Externe URL