Circulaire installaties

BAM, Re-purpose, INBO

Een consortium van BAM Bouw en Techniek en twee MKB bedrijven (Re-Purpose en INBO) gaan aan de slag met de grootschalige renovatie van twee HU gebouwen. Het merendeel van de installaties gaat uit de panden, maar ook moeten er weer installaties in. Interessant voor het consortium is de vraag of de oude installaties, of delen daarvan, hergebruikt kunnen worden, of zelfs een tweede leven kunnen krijgen. En wat betekent dit voor de toekomstige gebouwontwerpen? Biedt een modulaire opbouw (plug in) wellicht een oplossing? Geeft hergebruik van installaties een goede businesscase? Of moeten er juist grote hoeveelheden geld bij? Wat is daarbij de rol van de opdrachtgever?

Juist in de bouw- en installatiesector, die vaak een conservatieve sector genoemd wordt, staan circulaire toepassingen nog vóór in de innovatie adoptie curve. En precies deze sector is een grote materiaal- en grondstoffenverslinder. De ontwikkeling van een aantal kennisproducten helpt de samenwerkingspartners in dit project bij het ontdekken en het stappen zetten op het gebied van de circulaire economie en biedt kansen voor de sector in zijn geheel. Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan dit belangrijke vraagstuk, gericht op hergebruik van installaties, door de ontwikkeling van verschillende kennisproducten, op basis van een relevante praktijkcase en praktijkervaringen. De keten onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven (Het Utrechtse Model) wordt daarbij optimaal ingezet.

MEER INFO:
Externe URL