Circulaire Kansenkaart Dordrecht

Cirkellab

 

In het onderzoek Circulaire Kansen voor Dordrecht leggen we de verbinding tussen de sterke en dominante activiteiten in de Dordtse economie en de kansen en uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt. Wat kunnen bedrijven, gemeente en andere (semi-)overheden doen om in Dordrecht vóórop te lopen in de transitie naar een circulaire economie?

Het belangrijkste doel is daarmee dat dit onderzoek concrete aanknopingspunten geeft voor nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Dordrecht. In samenwerking met betrokken partijen en bedrijven is dan ook ingezoomd op de concrete kansrijke onderwerpen in de stad rond circulaire economie.

De verschillende oplossingsrichtingen zijn op hoofdlijnen samengevat in drie circulaire pijlers en 16 aanbevelingen, waarbij de gekozen speerpunten (afvalstromen, zorg, logistiek en toeleverende maakindustrie) ons uitgangspunt zijn. Specifieke, concrete voorbeelden vanuit de ‘Pitch & Pledge’ afsluiting van ons onderzoek, vindt u verspreid door het rapport in de diverse kaders.

MEER INFO:
Externe URL