Circulaire sloop

Woonbron

Van afval tot grondstof en van uitval tot zelfvertrouwen. Duurzaam en maatschappelijk ondernemen doet Woonbron ook in sloop- en nieuwbouwtrajecten. Hoogwaardig hergebruik van materiaal heeft volgens ons de toekomst.

Een groot onderdeel hierin is het optimaliseren van slooptrajecten. Wij stellen ons zelf dan ook de vraag ‘Hoe kunnen we onze sloopopgave inzetten op een manier dat de kosten worden gereduceerd, de risico’s worden geminimaliseerd en meer duurzaamheid wordt gecreëerd?’

Het antwoord op deze vraag ligt in onze samenwerking met NewHorizon. De visie van NewHorizon is gedreven vanuit de circulaire gedachte met als streven: ‘De verspilling verslaan en afval voorkomen’. NewHorizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat doen ze op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen.

In deze nieuwe samenwerking wordt gebruik gemaakt van bestaande sloopbedrijven, alleen worden deze slopers niet meer aangemerkt als hoofdaannemer. De ‘traditionele’ slopers zullen worden ingezet voor dat deel van het proces waarop zij daadwerkelijk een toegevoegde waarde leveren. Naast de sloper zullen ook verwerkers van vrijkomende grondstoffen, nieuwe coöperaties van werknemers (waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), lokale initiatieven, producenten en bijvoorbeeld logistieke dienstverleners rechtstreeks worden betrokken in het project.

MEER INFO:
Externe URL