Circular Economy Labs

Utrecht Sustainability Institute

Een Circulaire Economie is verbazend simpel: met het oog op de continu stijgende mondiale consumptie en uitputting van grondstoffenreserves moeten we zoveel mogelijk toe naar hergebruik, recycling en gebruik van biobased grondstoffen.

De discussie over een circulaire economie gaat tot op heden vooral over de theorie: hoe zou een circulaire economie er idealiter moeten uitzien. Te weinig aandacht is er nog voor de praktijk: hoe kunnen we de circulaire economie realiseren?

Deze vraag is eerder economisch en beleidsmatig van aard dan technisch. Er ligt al veel kennis op de plank om producten en materialen te kunnen hergebruiken, recyclen of vervangen door biobased materialen. Maar daadwerkelijk toepassing staat of valt veelal met de economische en organisatorische haalbaarheid. De Circular Economy Labs bieden betrokken partijen per keten de gelegenheid om samen te komen, te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om deze op te lossen met als doel de Circulaire Economie in de praktijk tot stand te brengen en te versnellen.

MEER INFO:
Externe URL