Circulariteit-Index

Nibe

De milieuprestatie van een bouwwerk kunnen we via een geharmoniseerde Nederlandse methodiek precies berekenen, maar de circulariteit helaas nog niet. Het is de ambitie van het NIBE om een Nederlandse bepalingsmethodiek voor circulariteit op te stellen. Met zo’n methode kunnen we dan de verschillende manieren om gebouwen, producten en materialen circulair in te zetten, waarderen op hun prestatie. Hiermee zouden we een prachtig instrument in handen krijgen om aankoop- en ontwerpbeslissingen op te baseren.

Het NIBE brengt een breed consortium bij elkaar om de ontwikkeling van een circulaire bepalingsmethodiek mee uit te voeren. Meer informatie en achtergronden vindt u op onze web site.

Interesse om mee te doen, meldt u aan!

MEER INFO:
Externe URL