Cirkelstad uitgebreid met Interieur en Facility Management

Stichting Circulaire Economie / Cirkelstad

Erick Wuestman, Stichting Circulaire Economie / Cirkelstad

Vakspecialisten rondom inrichting, beheer en onderhoud van onze utiliteitsgebouwen hebben zeer veel toe te voegen aan de circulaire economie transitie in de bouw. Zij kunnen niet vroeg genoeg betrokken worden bij het ontwikkelen van gebouwen die echt toekomstbestendig moeten zijn. Daarom zal de ruim vijf jaar geleden door Bas Luiting, Lilian Luiting en ondergetekende opgerichte Stichting Circulaire Economie (SCE), binnenkort in hoge mate samensmelten met Cirkelstad. Wat in de praktijk neerkomt op het verbinden van onze SCE achtergrond in interieur en Facility Management, met de bebouwde omgeving en Grond-, Weg- en Waterbouw sectoren binnen Cirkelstad.

Ik heb daar een serie argumenten voor die ik hier zal proberen toe te lichten:

De inrichting hoort bij de bebouwde omgeving.

Inrichters kunnen slimme kwaliteiten toevoegen aan het ontwerp van casco en afbouw, wanneer zij vroegtijdig worden betrokken bij ontwerp en realisatie.

De interieur sector is op het gebied van circulaire economie een echte koploper en kan veel ervaring en kennis delen met andere aan de bouw gerelateerde kennisvelden.

De Facility Manager als circulaire expert bij uitstek

Geen enkel ander vakgebied is zo ervaren in het kunnen verbinden van verschillende vakgebieden als de Facility Manager (FM). En dat is nu precies wat nodig is voor het realiseren van ketensamenwerkingen en het werken vanuit ecosystemen van aanbieders en afnemers, zoals de circulaire economie dat vraagt.

Bovendien zijn FMers vaak de beheerders van de gebouwen die door de bouwsector zijn ontwikkeld. Als geen ander hebben FM professionals ervaring met de exploitatie van gebouwen en weten zij hoe zwaar exploitatiekosten drukken op de begroting van gebruikers. Total Cost of Ownership kent voor een bekwame FMer geen geheimen meer.

Prestatiegerichte contracten, zijn vaste kost voor een FM student. Kortom de FM expert heeft van alles in huis om de bouwprofessionals te begeleiden bij het ontwikkelen van service gerichte oplossingen, zoals bijvoorbeeld een interieur as a service of gevels as a service.

Daar komt nog bij dat de FM wereld gewend is om vanuit de klant / eindgebruiker te redeneren. Daar hebben veel bouwsectoren nog niet veel ervaring mee. 

En dan hebben we het nog niet eens over alle ervaring die het facilitaire werkveld inmiddels heeft met het aanbesteden van circulaire ­economie oplossingen. Veel organisaties willen experimenteren met circulair verantwoorde oplossingen en kiezen pilot projecten in het veilige domein van de facilities. Deze ervaringen kunnen de andere disciplines in de b­­ouwsector veel bieden.

Facilitair en bouw vullen elkaar aan voor versnelling circulaire ­economie

Uiteraard werkt de beoogde samenwerking tussen Cirkelstad partijen en de interieur en FM sectoren ook andersom. Facilitaire adviesbureaus en praktijkmensen hebben veel te winnen wanneer zij op hun eigen vakgebied de ruimte krijgen om mee te ontwerpen aan gebouwen zoals kantoren, scholen, theaters, restaurants, keukens etc. Opdat met veel meer oog voor detail kan worden voorgesorteerd op het actueel kunnen houden van bestaande gebouwen en het slim omgaan met het volgend leven van gebouwen en gebouw­onderdelen. 

Bent u werkzaam in de interieurwereld, of betrokken bij het facilitaire werkveld, check dan of er in uw stad / regio al een Cirkelstad actief is en meld u aan!

Of laat weten dat u interesse hebt in deelname en dan kijken we of er lokale activiteiten zijn, of dat er op andere plekken activiteiten worden ontplooid waar u op aan kunt haken.