DOEN Stationsgebied Arnhem: een circulair project van Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf

Peter Eitjes, Rijksvastgoedbedrijf

“In Arnhem gaan we de aanbesteding helemaal anders doen,” vertelt Peter Eitjes van Rijksvastgoedbedrijf. In het stationsgebied in Arnhem staan een aantal rijkskantoren, met verschillende gebruikers. Het Rijksvastgoedbedrijf wil deze kantoren duurzaam en circulair renoveren, om het stationsgebied in Arnhem toekomstbestendig te maken, onder de vleugels van project DOEN. Hoe pakken zij de aanbesteding aan?

Leren van eerder DOEN

Allereerst door de lessen toe te passen uit eerdere projecten. Zo experimenteerden de collega’s van ­Rijkswaterstaat bij de renovatie van de Nijkerkerbrug met een nieuwe manier van samenwerken – het eerste project DOEN. Hier startte Rijkswaterstaat de samenwerking met marktpartijen al tijdens het aanbestedingsproces, waarbij ze samen een contract schreven met afspraken over scope, prijs en risico’s.

Van leveranciers die weggaan naar partners die blijven

Eenzelfde vernieuwende samenwerkingsvorm zoekt Rijksvastgoedbedrijf voor het stationsgebied in Arnhem. Peter Eitjes: “We willen geen leveranciers meer betrekken, maar partners. Een leverancier komt een product afleveren en is daarna weg. We willen dat ze blijven.” 

Dit partnerschap ziet Rijksvastgoedbedrijf als essentieel om de toekomstwaarde van het vastgoed te vergroten. De gecontracteerde partijen voor de renovatie van de rijkskantoren moeten voor langere tijd betrokken blijven bij wat ze geleverd hebben, “zodat het blijft voldoen aan de functionaliteit die we voor ogen hadden.” Zodat mensen er fijn kunnen blijven werken, het binnenklimaat gezond blijft, maar ook de waarde van de gebruikte materialen behouden blijft.

Hoe je circulaire partners aanbesteedt in vier fases

Om dit partnerschap mogelijk te maken, heeft Rijksvastgoedbedrijf een aanbestedingstraject bedacht met vier fases. Peter Eitjes: “We beginnen met een visiedocument uit te vragen.” Inschrijvers wordt gevraagd hun visie uiteen te zetten, om een zo hoge toekomstwaarde te bereiken, waar niet alleen de directe gebruikers van onze gebouwen, maar ook toekomstige gebruikers én de omgeving blij van worden. Maar ook over partnerschap. Hier selecteert Rijksvastgoedbedrijf vijf mogelijke partners op.

In fase 2 “gaan we van vijf naar drie partijen, op basis van een beoordeling van hoe deze partijen als team functioneren.” Een selectie dus op potentieel partnerschap. 

Dan volgt in fase 3 het schetsontwerp, waarbij de drie overblijvers moeten laten zien dat hun ontwerpen haalbaar zijn. Dit kost tijd en geld bij de kandidaten. “Dat vergoeden we helemaal,” met €200.000 per partij.

Fase 4 is de gunning, waarin Rijksvastgoedbedrijf samen met de overgebleven kandidaat een uitwerking maakt van het ontwerp en het contract en financieringsmodel bespreekt.

Blijvende uitdaging hierin is het meten en objectief vergelijken van de ‘circulariteit’ van de renovatieplannen. Peter Eitjes vertelt dat Rijksvastgoedbedrijf actief op zoek is naar een werkbare methodiek. “Hier zoeken we hulp bij, door met de brancheorganisaties gesprekken te voeren.”