Een Rotterdams lab voor de circulaire, inclusieve en gelukkige stad

Plein06

Robbert Jan van der Veen, Plein06 

In de Inclusive City Hub in Rotterdam werken stedenbouwkundigen, sociologen, psychologen, filosofen en ontwerpers samen om circulaire oplossingen te vinden voor een duurzame, gezonde én gelukkige stad. Initiatiefnemer is Robbert Jan van der Veen, oprichter van het ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap plein06 en trekker van de Inclusive City Hub. Hij legt uit: “We willen vanuit de mensen in de buurt veranderingen onderzoeken en realiseren.” 

Circulair innoveren met bewoners en big data

Vanuit de Hub betrekken studenten en onderzoekers de bewoners van de stad om concepten te bedenken voor de gelukkige stad. Zo worden de mensen die een wijk tot wijk, of een stad tot stad maken, zélf de drijvende kracht achter duurzame verandering – de gebouweigenaar, maar ook de bijstandsmoeder, de winkelier en de vrachtwagenchauffeur. 

De onderzoekers combineren dit met een analyse van big data om de stromen van materialen en mensen op regionaal niveau in kaart te brengen. Zo krijgen ze alle verbindingen, van wijk tot regio, in het vizier.

Meer lokale banen en sociale ­cohesie door circulair ondernemen

Met deze inclusieve benadering zorgt de Hub dat de transitie naar een circulair gebouwde stadswijk waarde krijgt voor de mensen die er leven. Circulariteit is volgens plein06 een kans om van wijken gezamenlijke projecten te maken – van rijtjes ­individuele gebouweigenaren en bedrijven naar een gezamenlijke leefomgeving waar iedereen een plaats heeft. De circulaire concepten die uit de Inclusive City Hub rollen, versterken verbindingen tussen mensen.

Denk aan de transitie naar kleinschalige productie en logistiek, bijvoorbeeld door het opzetten van reparatie- en deelplatforms op buurtniveau. Zulke circulaire initia­tieven brengen werk terug in de binnenstad, met lokale banen voor vakmensen in de bouw, transport en facilitaire dienstverlening. Of denk aan ondernemingen die door een buurtgemeenschap gedragen worden, zoals in ­s­tadslandbouw gekoppeld aan hergebruik van gft. 

Zo worden de mensen die met elkaar in de stad leven ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorzieningen en regulering van diensten. Meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor meer sociale cohesie en ervaren welzijn. Zo gaan circulariteit, inclusiviteit en geluk hand in hand.

De Inclusive City Hub is een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam,Universiteit Leiden en TU Delft, die zich verbonden hebben in het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.