Essaybundel ‘In Cirkels Sturen?’

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onder redactie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) geven tien essayisten in deze bundel een kritische reflectie op de ontwikkeling van een circulaire economie en de mogelijke rol van de Rijksoverheid, in het bijzonder op het domein van wonen en bouwen. De essaybundel is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als rode lijn door de essays loopt dat de transitie naar een circulaire economie niet zozeer een overgang is van de ene naar de volgende situatie, maar een verzameling van ontwik­kelingen die zich nu al op meerdere schaalniveaus en terreinen afspelen. De overheid is op allerlei manieren een van de spelers in het systeem. Circulaire ‘sturing’ is een proces van gericht en strategisch zoeken en proberen.

 

MEER INFO:
Externe URL