Green Deal Cirkelstad

Ministerie van Economische Zaken

Jacqueline Cramer gaf op 29 september 2014 tijdens de Nationale Rijksvastgoeddag een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis en principes van Cirkelstad. De ministeries van I&M, EZ en BZK zien hierin hun beleid gesterkt en tekenden samen met de Cirkelstadpartners uit Rotterdam de Green Deal Cirkelstad. Het is de ambitie om partners uit 5 andere regio’s te betrekken bij deze Deal. Zodat er een grote groep aan koplopers ontstaat die de ambities van een circulaire en inclusieve economie in de bouwsector waar kunnen maken. Ook het Rijksvastgoedbedrijf draait actief mee op een nog te selecteren pilotproject. Om de deelname van het Rijk aan de deal te bekrachtigen, accepteerde Jaap Uilenbroek, DG van het Rijksvastgoedbedrijf, het verzoek om toe te treden tot het B&W van Cirkelstad.

MEER INFO