Greenpaper nieuwe spelregels in de bouw

Circulair bouwen na Corona

Corona heeft veel ellende veroorzaakt. Gezinnen zijn geraakt en de economie heeft wereldwijd een enorme klap gehad. Gelukkig heeft Corona een keerzijde. We kregen een preview van hoe het ook zou kunnen zijn: schone lucht, geen files en oversteken zonder te kijken. Er volgde herwaardering voor wat echt belangrijk is: onze gezondheid in de breedste zin van het woord.

In dit Greenpaper is samengevat hoe we er voor kunnen zorgen dat de steunmiljarden in worden gezet voor een circulaire bouweconomie en met als doel het aantal circulaire gebouwen in hoog tempo toe te laten nemen.

We kwamen op basis van een tiental interviews tot zeven strategieën om daar vandaag mee te beginnen.

Volg de ontwikkelingen om handen en voeten te geven aan deze 7 strategieën met onze partners op deze pagina.

Download pdf