Het Bouwprogramma MRA: circulair versnellen vanuit de regio

C-Creators

Guido Braam, C-Creators

Met het Bouwprogramma MRA willen C-Creators, TNO, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Cirkelstad de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw versnellen in de Metropoolregio Amsterdam. Guido Braam, directeur van C-Creators, legt uit wat dit betekent. 

Ten eerste, het begrip zelf. “Circulaire economie is niet een single issue van CO2, maar een integrale aanpak, gericht op innovatie, businessmodellen en waarde-creatie.”  Dat betekent, zo is de ervaring van C-Creators, dat je het argument ‘je moet duurzaam worden’ niet nodig hebt om partijen te overtuigen. Als bedrijven begrijpen wat het betekent, dan willen ze het vanzelf. Hier ligt volgens Guido Braam een kans om als Nederland een nieuw exportproduct te creëren dat de hele wereld nodig heeft.

De bouw sleept de rest mee

Ten tweede, de focus op de bouw. Dat is een strategische keuze. “Want de bouw is zo groot in onze economie, dat het bepaalt waar we naartoe gaan.” Er gaan zoveel materialen in om, dat als die circulair georganiseerd worden, de rest wel mee moet. Bovendien heeft de bouw direct impact op het dagelijks leven van mensen. Want het bepaalt waar mensen in wonen.

Op een half uur rijden kan je goed samenwerken

Ten derde, de schaal. De Metropoolregio Amsterdam is groot genoeg om veel vraag te bundelen en impact te hebben, maar klein genoeg voor nauwe samenwerking in de keten. Tot 2040 staan hier 250.000 nieuwbouwwoningen in de planning. Daarbij komt er een forse uitbreiding in utiliteitsbouw en infrastructuur, zoals de nieuwe pier bij Schiphol. Om dit circulair in te vullen, zet het Bouwprogramma MRA een serie projecten op, met steile leercurve. Guido Braam: “In elk project dat we doen, moeten we zoveel leren, dat het volgende project weer beter is.”

Een voorbeeld is het Lincoln Park, de circulaire gebiedsontwikkeling in Haarlemmermeer. Het Bouwprogramma MRA vormt met de partijen in deze en andere projecten een Community of Practice, “waar we ­bedrijfsleven en startups bij betrekken en nieuwe opdrachten voor ­genereren.”

Lesprogramma’s op maat in circulair ondernemen

Ook kennisdeling staat centraal in het Bouwprogramma MRA. De ervaring leert dat partijen binnen projecten veel leren, maar vaak in isolement van elkaar. Organisaties hebben volgens Guido Braam op zichzelf onvoldoende ruimte en belang bij het proactief delen van kennis. Dus organiseert het Bouwprogramma MRA masterclasses  – zoals een workshop financiën van circulaire gebouwen . Ook maken de partners opleidingsprogramma’s op maat, waar de kennis uit de projecten een plek krijgt.