Hoe je beweging krijgt in de ­Belgische bouwsector: Kamp C

Kamp C

Peter Paul van den Berg, Kamp C

“Wij willen duurzame innovaties laten doorstromen naar de brede bouwsector in België, de trage massa, niet de koplopers,” vertelt Peter Paul van den Berg, directeur van het Belgische centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C. Hoe krijg je trage massa in beweging? 

Ten eerste, “door dingen op te pakken waarvan we weten: dat gaat niet vanzelf borrelen.” Zo werkt Kamp C met een aantal partners aan 3D-printen in de bouw.  Peter Paul: “In België zeiden partijen ‘er gaat de komende tien jaar niks gebeuren op dit gebied, dus wij gaan ook niks doen.’ Dus zeiden wij: over één jaar zetten we de eerste geprinte woning neer.”

Kans om handen vuil te maken

Ten tweede, “door ruimte te creëren om te experimenteren, met bouwbedrijven en onderzoekers.” Veel bouwbedrijven in het netwerk van Kamp C gaven aan behoefte te hebben aan een regelvrije zone, voordat ze aan innovaties wilden beginnen die niet direct aan huidige normen voldoen. Dus zorgt Kamp C voor een veilige pilot-omgeving waar eenieder, in de woorden van Peter Paul, “nieuwe fouten” mag maken. Zo startte Kamp C in 2017 de bouw van het eerste circulaire bedrijventerrein in België.

En ten derde, door bovenstaande strategie toe te passen op innovaties die elders al werken, “en in België nog niet gebeuren, nog geen toegang tot de bouwsector krijgen.” Zo verspreidt Kamp C via haar netwerk alles wat in de eigen projecten en in die van anderen lukt naar de rest van de bouwsector, “en met name de kleinere bedrijven, want België is een en al MKB.”

Vertaal het naar normale, ­dagelijkse bouwprocessen

Met dit doel verwelkomt Kamp C bouwbedrijven – grote én kleine – en lokale overheden op het circulaire bedrijventerrein, die er komen om zich te laten inspireren. De vertaalslag is hier cruciaal: “We laten elk ding zo zien, dat bezoekers het kunnen verplaatsen naar hun eigen denken en hun dagelijks werk.”