Hoofdkantoor Alliander

Copper8

Voor en met Alliander is een innovatief aanbestedingsproces ontwikkeld waarin energieneutraliteit en circulariteit zijn nagestreefd voor hun herhuisvestingsopgave in Duiven. In plaats van het uitvragen van een beoogde oplossing, zijn juist de ambities – binnen duidelijke kaders – neergezet in de markt. Ons motto is daarbij: “Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.” Door middel van een eigentijdse concurrentiegerichte dialoog is samenwerking gestimuleerd tussen een vijfvoud van disciplines (architect, binnenhuisarchitect, installatieadvies, installateur en aannemer) die gezamenlijk tot een aanbieding moesten komen voor de herhuisvestingsopgave. De oplossing van het winnende consortium (RAU, Fokkema, Innax, Kuijper Compagnons, Volker Wessels, Boele & van Eesteren en Homij) bood effectief de benodigde werkruimte door de bestaande panden (uit de jaren ’70) te verbinden met een atrium, energiepositiviteit te realiseren middels de nieuwste energiebesparende technieken en een groot zonnenpark, en zocht actief manieren om afval te benutten als grondstof voor de bouw.

MEER INFO:
Externe URL