iSTREETS: 60 circulaire woningen als model voor de toekomstige stad

BLOC

Lennart Graaff, BLOC

“Ook kwetsbare groepen kunnen in deze toekomstige wijk geborgen en fijn wonen,” vertelt Lennart Graaff, medeoprichter van BLOC. Hij richtte BLOC op om de transitie naar een circulaire én inclusieve samenleving te versnellen. Hier werken ontwerpers, juristen, landschapsplanologen en andere experts samen om nieuwe concepten te ontwikkelen en realiseren, waaronder woon- en werkomgevingen 

BLOC is namens Floriade BV de trekker van iSTREETS, een nieuwe woonwijk die in 2020 wordt opgeleverd. De 60 woningen die hier een plaats krijgen, vormen samen de eerste straat van de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 opent. De 60 woningen worden uiteindelijk opgeschaald naar 600 woningen. 

Daarmee is de Floriade meer dan een evenement: met iSTREETS als begin moet de Floriade een groene stadwijk en ‘living lab’ worden voor innovaties op het gebied van reststromen, watercirculatie, mobiliteit en voedselproductie. Een model voor de klimaatbestendige, circulaire en sociaal inclusieve stad van de toekomst.

Voor de ontwikkeling van iSTREETS gebruikt BLOC geleerde lessen uit het project The Dutch Mountains, een verblijfs- en werklandschap dat BLOC ontwikkelt in de regio Eindhoven, tevens op te leveren in 2020. 

Materiaalkeuze: wonen in een CO2 opslagplaats

De gevels, funderingen, tuinen en paden in iSTREETS moeten ­gesloten kringlopen in energie, water en mate­rialen mogelijk maken. Zo kiest BLOC voor massief houten constructies,  die CO2 vasthouden en herbruikbaar zijn. The Dutch Mountains laat zien hoe ver je hiermee kan komen: het wordt het grootste houten gebouw.

Contracten: alles als dienst

Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties en de gevels ­- in The Dutch Mountains wordt het allemaal als dienst geleverd. Ook bij iSTREETS is dit een uitgangspunt. Hiermee maakt BLOC de afstand tussen leveranciers (dienst aanbieders) en bewoners (dienst gebruikers) zo klein mogelijk. Op deze manier kunnen alle bouwelementen en installaties continue afgestemd worden op de behoeftes van de bewoners, met maximale levensduur en potentie voor hergebruik.

Exploitatie en organisatiemodel:  bedrijfsfinanciering in plaats van vastgoedfinanciering

Om projecten als iSTREETS en The Dutch Mountains te kunnen financieren, raadt BLOC aan om met opdrachtgever(s) en aannemer(s) een coöperatie te vormen. Zo kan je banken vragen het project te financieren door de coöperatie mogelijk te maken middels een bedrijfsfinanciering. Banken hoeven zich dan niet te verbinden aan een risicovolle vastgoed financiering.