Lincoln Park: circulair aanbesteden als middel voor duurzame gebiedsontwikkeling

Platform31

Paola Huijding, Platform31 

Op de locatie Lincoln Park in de Gemeente Haarlemmermeer verrijst de komende jaren een woonwijk, met 900 nieuwe woningen waarvan ruim 200 sociale huurwoningen van Eigen Haard. De ambitie is om van de wijk een duurzame, klimaat robuuste, aardgasvrije, energieleverende wijk te maken. Het project is onderdeel van het Bouwprogramma MRA.

Energie en circulariteit aan elkaar plakken

De betrokken partners zien circulair bouwen als een middel om dit te bereiken. Als je kringlopen lokaal kan sluiten, van materialen, water en energie, reduceer je de ecologische footprint en heb je geen aardgas van buiten nodig om te kunnen verwarmen of koken. 

Effectieve circulaire gebiedsontwikkeling begint bij het aanbesteden. Voor Lincoln Park werkte kennis- en netwerkorganisatie Platform31 mee aan de inrichting van het aanbestedingstraject. Projectleider Paola Huijding van Platform31 legt uit “Het aan elkaar plakken van de ­energietransitie en circulariteit wordt vaak uit de weg gegaan, maar is juist nodig.” Die verbinding moeten opdrachtgevers al leggen in het aanbestedingstraject. 

De inzichten die Platform31 opdeed, delen ze in het Groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling. ­Hieronder volgen de belangrijkste lessen.

Circulair uitvragen in vier stappen

Stap 1: Bepaal als opdrachtgever je ambities. Betrek hiervoor diverse af­­­delingen en collega’s binnen de eigen organisatie en aanverwante or­ganisaties. Zo zorg je voor een breed ge­dra­gen en begrepen ambitie. Bij Lincoln Park legden de ­partners ambities vast in de categorieën materialen, energie, biodiversiteit en ecosystemen, klimaat adaptiviteit en veekracht, en water.

Stap 2: Selecteer je partners. Denk hierbij als opdrachtgever na met wie je moet samenwerken om ruimte voor innovatie te creëren en hoe je de ­samenwerking hiervoor moet ­inrichten. In de aanbesteding ­anticiperen op circulaire onderwerpen als demontage, herindeling of hergebruik heeft invloed op het type partners en de contractvormen die wenselijk zijn. Paola Huijding: “Zorg ervoor dat de betrokken partners kennis hebben van circulaire economie, dat heeft enorme impact.”

Stap 3: Stel je criteria vast. Vertaal de ambities naar een programma van criteria waarop marktpartijen kunnen inschrijven. Bij de ontwikkeling van Lincoln Park leerden de partners om in deze fase niet alle oplossingen voor te schrijven, maar ruimte te houden voor innovatie. Paola Huijding: “Kijk naar welke ­aanbestedingsprocedures er zijn, ­zodat de ruimte voor innovatie juridisch gezien ook gewaarborgd is.” 

Stap 4: Monitor je resultaten. Platform31 raadt hierbij aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data, zoals het kadaster of fysieke en sociaal-economische data van de regio. Deze data stuurt de keuzes voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook helpt het bij het documenteren van de circulaire prestaties van een gebied, als benchmark voor toekomstige projecten.

Groenboek: Circulariteit en gebieds­ontwikkeling is te downloaden via www.platform31.nl