New Horizon Urban Mining, oogsten uit de sloop van sociale woningbouw

Michel Baars, New Horizon Urban Mining

“Ik neem ontmantelingswerk aan, ik ben de hoofdaannemer van de ontmanteling,” stelt Michel Baars zich voor. Als oprichter van New Horizon Urban Mining “ben ik eigenaar van heel veel grondstoffen.” Met zijn onderneming werkt Michel Baars samen met marktpartijen om de spullen die vrijkomen bij slooptrajecten – of liever, ontmantelingen – te upcyclen. “Geen recycling, maar upcycling. Recyclen is beton als fundering toepassen – is dat nou het enige wat we ermee kunnen?”

New Horizon Urban Mining voert veel opdrachten uit voor de sociale woningbouw. Dit levert veel waarde op voor de circulaire economie. Niet zozeer vanwege de materialen, maar vooral vanwege de voorspelbaarheid, legt Michel Baars uit. “Ik weet nu al dat ik, bijvoorbeeld, over drie jaar woningen van Woonbron mag ontmantelen.” Dus kan New Horizon vast investeringen doen om van de grondstoffen die straks vrijkomen nieuwe toepassingen te maken.

“Ik vermoei mijn opdrachtgevers niet met mijn ambitie”

New Horizon heeft nu voor 70 miljoen euro ontmantelingswerk in haar portefeuille. Daarmee hoort het bedrijf tot de 5% grootste slopers van Nederland. Michel Baars haalt ‘ontmantel’/sloop-opdrachten binnen, ook als ze niet expliciet ­circulair uitgevraagd zijn. Dat lukt door “gewoon een beter aanbod te doen: met een voorstel dat niet duurder is, niet ­langer duurt, leuker is en meer circulair. Dan is er weinig reden om het niet met mij te doen.”

Baksteen- en betonafval uit sociale woningbouw voor sociale woningbouw

Om de grondstoffen uit de sloop te behouden en verzilveren, werkt New Horizon samen met andere bedrijven, verenigd in het Urban Mining Collective. Hiermee zetten ze de grondstoffenstroom uit de sociale woningbouw om in nieuwe producten voor de sociale woningbouw, één op één. Zo bakken ze dit jaar zeker 6 miljoen en in 2019 liefst 20 miljoen nieuwe bakstenen, gemaakt van baksteenafval aangevuld met glas. Met normale afmetingen, verschillende kleuren,
“en niet duurder dan anders”.

Wat lukt met bakstenen, lukt straks ook met beton. In juni lanceert het Urban Mining Collective een nieuwe verwerkingsmethodiek voor beton. “We gaan beton niet terugbrengen tot korreltjes beton, als vervanger voor grind, maar we gaan het uit elkaar halen.” Betonafval gaat een machine in, en komt eruit als zand, grind en cement. Dit levert waarde op, óók financieel. “Breken van beton kost geld, want je moet betalen om er menggranulaat van te maken, een laagwaardig product met een lage opbrengst.” Door beton te decomponeren, krijg je opbrengst in plaats van kosten. “Zo slaan we een gat met de lineaire markt en kunnen we nog meer concurreren op prijs.” 

Ontmanteling van beton

Naast productinnovaties voor hoogwaardig hergebruik, kijkt New Horizon Urban Mining ook naar ­systeeminnovaties, “op een andere manier gaan samenwerken.” Zo zocht het bedrijf naar een slimme manier om de business case voor het hergebruik van kozijnen voor woningcorporaties mogelijk te maken. Binnen bestaande wet- en regelgeving mogen corporaties eigenaar blijven van de kozijnen, ook na sloop. Als ze vervolgens de afgedankte kozijnen ter beschikking stellen aan dezelfde partij bij wie ze ook nieuwe ‘hergebruikte’ kozijnen inkopen, hoeven ze geen btw te betalen over de grondstofcomponent van dit product. “Want daar waren zij al eigenaar van.”

Zo kunnen nieuwe vormen van ­eigenaarschap helpen om de extra kosten voor upcycling te dekken, om de circulaire business case rond te krijgen.