(onder)Wijs in de wijk

Aan de basis

Kinderen groeien op in een wijk(netwerk). In hun opgroeiende leven wordt de omgeving groter en hiermee ook hun invloed op deze omgeving. Wat kinderen zien in hun omgeving voedt hen, beïnvloedt hen. “Aan de basis” activeert kinderen en laat hen de mogelijkheden zien van duurzaamheid en circulariteit. Schoolklassen gaan op missie bij bedrijven die zich bezig houden met deze thema’s. Bedrijf en onderwijs slaan de handen ineen, er ontstaat een verbinding tussen onderwijs en bedrijvigheid in de directe omgeving. Na deze trip organiseert “Aan de basis” wijkgesprekken waar leerkrachten, ouders en buurtbewoners praten en nadenken over hun actieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. Hiermee ambieert “Aan de basis” een duurzame gedragsverandering bij kinderen en hun netwerk in een gebiedsgerichte verbeteraanpak. Door participatie van burgers bij wijkinitiatieven vergroten we tevens het arbeidspotentieel van wijkbewoners en creëren we een “wij-gevoel”.

MEER INFO:
Externe URL