OPINIE: Hoe kom je van circulaire technieken naar standaardpraktijk in de bouw?

“Het digitaliseren van je vastgoed,” dat moet volgens Rutger Sypkens van BAM Bouw & Techniek op de korte termijn haalbare kaart zijn voor de bouwsector. “Probeer met vastgoedeigenaren, architecten en adviseurs in het voortraject zo helder en zo goed mogelijk het pand digitaal vast te leggen.” 

Juist in Nederland liggen hier volgens Sypkens grote kansen, doordat BIM-modelleren zo in opkomst is. En doordat film- en fototechnieken snel toenemen, om dit laagdrempelig te realiseren. Met camera’s, bijvoorbeeld, die 3D-opnames van gebouwen kunnen maken om direct in een BIM-model te laden. Inclusief maatvastheid, inclusief informatie over juiste type kozijn, etc.

Technieken inbedden in veranderende ­bedrijfscultuur

Om met dergelijke technische innovaties ook de stap naar een circulaire economie te ­kunnen maken, voegt Hans de Wit toe, moeten we
ook “leren anders kijken”. Als afdelingshoofd Facilitair Bedrijf bij Veiligheidsregio Fryslân heeft De Wit ervaring met circulair aanbesteden. “We worden tegengehouden door hardnekkige ­lineaire systemen.”

“Technisch kan er al heel veel,” valt Stingo Huurdeman hem bij. Maar dat verzilver je pas voor de circulaire economie “door de juiste vraag te stellen vanuit opdrachtgeverschap, en daar een antwoord op bieden vanuit ‘opdrachtnemerschap’.”  Als projectcoördinator bij de brancheorganisatie voor gevels VMRG ziet Huurdeman nog een tweede uitdaging: “standaardisatie.” Er zijn veel initiatieven, zoals het gebouwpaspoort, materialenpaspoort, “leg die eens over elkaar en kijk wat de gemene deler is.”

Groeien naar een gemene deler in circulariteit

De diversiteit aan circulaire platforms kunnen ook samen naar een gedeelde noemer toe ­groeien. Door ervaringen (en klanten) uit te wisselen en van elkaar te leren. Zo vertelt Sypkens dat BAM en IBM voor de doorontwikkeling van het Circular Building Platform ook ervaringen uitwisselen met Insert, een ander online platform om vraag en aanbod van herbruikbare bouwmaterialen te koppelen. 

Samenwerking, opschaling en professionalisering gaat hierbij hand in hand met standaardisatie. Hoe meer eigenaren, adviseurs, bouwers en beheerders deze platforms gebruiken, ook voor grote opdrachten in de bouw, hoe sneller een eenduidige betekenis en standaard circulaire praktijk zich uitkristalliseert.