Sloop ziekenhuizen

BOOT ingenieurs

In Amersfoort worden twee grote ziekenhuizen op een duurzame wijze gesloopt. Op de vrijkomende locaties worden woningen en een park gerealiseerd. In opdracht van gemeente Amersfoort voert BOOT het projectmanagement over het sloopproces. Vanaf de start van het project is consequent gekozen voor een duurzame en circulaire aanpak. Voor de vrijkomende materialen wordt een herbestemming gezocht. Zo hoog mogelijk in de materiaalketen, op zo kort mogelijke afstand.

Op de locatie De Lichtenberg is, in samenwerking met architectengroep De Ombouw, een vrijstaande villa ontwikkeld die volledig bestaat uit materialen die vrijkomen bij de sloop van het ziekenhuis. Op de locatie Elisabeth is samen met Haver Droeze Landschapsarchitecten een selectie gemaakt uit de vrijkomende materialen voor toepassing in het Park Randenbroek. De geselecteerde aannemer Boverhoff Sloopwerken BV zet bij de sloop medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoofddoelstelling is om het sloopproject te certificeren op BREEAM****-duurzaamheidsniveau.

MEER INFO:
Externe URL