Stadstuin Overtoom

Woningstichting Eigen Haard

Stadstuin Overtoom is een Co-Green project. Co-Green is een duurzaam sloopnieuwbouw initiatief van Woningstichting Eigen Haard, ontwikkelende bouwer ERA Contour, KOW architecten en amoveerder Oranje.

Hierin staat duurzaam slopen, duurzaam bouwen en duurzaam wonen centraal. Samen werken zij aan de klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom, met veel aandacht voor de leefbaarheid. Natuurlijk zijn ook het stadsdeel en de bewoners bij deze samenwerking betrokken.

Het doel: betaalbare, energiezuinige woningen met lage maandlasten. Zo wordt alle energie en water dat nodig is voor de bouw en bewoning, bespaard of duurzaam opgewekt op locatie. 90% van het sloopmateriaal van de oude woningen wordt hergebruikt in de nieuwe woningen. Hierin loopt Co-Green voor op de Amsterdamse energierichtlijnen voor 2015.

MEER INFO:
Externe URL