The Circular City

Amsterdam institute for advanced Metropolitan Solutions

Met behulp van een indrukwekkende visualisatie brengt AMS Institute de stromen van energie, water en sociaal sentiment op de FabCity Campus in kaart. Na analyse wordt er gekeken hoe de stromen kunnen worden aangepast om de circulariteit op het eiland te verbeteren.

AMS Institute is een jong, ambitieus, wetenschappelijk instituut. Hier werken organisaties uit de wetenschap, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij nauw samen om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen van een metropoolregio als Amsterdam. Wageningen UR, MIT en de TU Delft vormen het wetenschappelijke hart van het instituut.

In het onderzoeksprogramma the Circular City brengt AMS een serie wetenschappelijk onderzoeken samen om het potentieel van de circulaire economie in de stad in kaart te brengen. Samen met onderzoekers en partners ontwikkelt AMS methodes voor overheden en bedrijven om de circulaire economie te toetsen en te stimuleren.

MEER INFO:
Externe URL