ToekomstAcademie

New Dutch Connections

Vluchtelingen zijn ondernemende mensen met een droom. Daar willen ze hard voor werken. De ToekomstAcademie geeft hen de juiste middelen om hun talenten weer in te zetten.

Op de ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken de jongeren hun talenten en vaardigheden. Voor de minderjarige jongeren (leerplicht) zal dit aanvullend onderwijs zijn en voor een deel van de 18+ jongeren is het een vorm van alternatief onderwijs, omdat zij geen toegang meer hebben tot het reguliere onderwijs in Nederland. De ToekomstAcademie richt zich op de economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen.

 

MEER INFO:
Externe URL