Toiletpot van ziekenhuis naar woningbouw: hoe je cirkels sluit en processen doorbreekt

Woonstad

Dennis Lausberg

“De vijfhonderd toiletpotten van Marc Boogers,” vertelt de directeur Vastgoedontwikkeling bij Woonstad Dennis Lausberg, kwamen “als een soort klein pareltje in het gesprek naar boven.” De woningbouwcorporatie uit Rotterdam wilde werken aan circulair bouwen en zocht synergie. Via Cirkelstad en ­Gemeen­te Rotterdam kwam Woonstad in gesprek met het Erasmus MC. Die stonden net voor de opgave om in vijf jaar tijd een transitie uit te voeren op hun panden, waarbij sloop de eerste stap was.

Het belang van dit verhaal, zo benadrukt Dennis Lausberg, ligt niet in de directe milieu impact of de grote verandering. Het belang ligt in “hoe je met kleine stapjes een proces bij een corporatie kunt doorbreken en ruimte creëert voor grotere stappen.”

Zonder timing geen cirkel

De woningcorporatie en het academisch ziekenhuis gingen op zoek naar de cirkel: konden de sloopmaterialen van de één niet gebruikt worden in de bouwprojecten van de ander? “We gingen stapelen. Maar timing bleek cruciaal. Stapelen was niet ­makkelijk.” Wat in het ene gebouw gesloopt wordt, moet maar net nodig zijn in de bouw of renovatie van het andere.

Toen bleek, als het pareltje, dat de sloop van de kantoren van het Erasmus MC perfect getimed was. De toiletpotten en andere materialen die hierbij vrijkwamen, kon Woonstad goed gebruiken in het op handen zijnde mutatieonderhoud. Marc Boogers, manager inkoop van Woonstad, sprong erop en de 500 potten van Boogers waren een feit.

Het belang van kleine successen

Je redt er de wereld niet mee, maar juist dit soort kleine successen zijn belangrijk op weg naar een circulaire economie. Dennis Lausberg: “We hebben een bedrijf met vijfhonderd medewerkers die in een vaste route zitten als gaat het om mutatieonderhoud, waarin toiletpotten, tegels, badkamers altijd nieuw ingekocht worden.” De synergie met Erasmus MC zet de toon voor een ­mentaliteitsverandering. Waarin het standaardwerkproces aan de kant gaat. En mensen het mooi gaan vinden op een toiletpot te zitten waarop staat “refurbished en made in Rotterdam”.

Zo komt er stap voor stap ruimte voor vernieuwing. Dennis Lausberg legt uit dat een corporatie als Woonstad niet van de ene op de andere dag circulair kan worden. Het bedrijf heeft als eerste taak om betaalbare huisvesting te bieden aan huurders, waaronder mensen met een smalle beurs. Dat is een dagtaak, met 60 000 eenheden verspreid over Rotterdam. En met een volle planning: gemiddeld 1000 nieuwe woningen en 110 à 115 miljoen euro aan onderhoudswerkzaamheden per jaar, de komende vijf jaar.  

De vijfhonderd toiletpotten van Marc Boogers bieden perspectief om met deze planning impact te creëren. Bijvoorbeeld door “de huidige ­portefeuille van Woonstad als grondstoffenbank te nemen” – en ook intern of voor anderen de cirkel helpen sluiten.