Internationale ambities!?

Mooie uitnodiging van Rijkswaterstaat binnengekregen. Rijkswaterstaat wil marktkansen identificeren voor het Nederlandse bedrijfsleven, MKB en kennisinstellingen die zich richten op de transitie naar de circulaire economie en die hun kennis en kunde willen bevorderen in het buitenland. In het bijzonder zoekt RWS stakeholders uit de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sectoren. Daarbij is er ook aandacht voor Nederlandse icoonprojecten en showcases. De initiële regionale focus van deze verkenning is Centraal- en Oost Europa.

Heb jij internationale ambities en wil je graag mee (sturend zijn in) met bijvoorbeeld een handelsmissie? Neem dan contact op met Jessica Reisleffers (06-52077663, of ln.sw1550650719r@sre1550650719ffels1550650719ier.a1550650719cisse1550650719j1550650719)

P.S. De foto die gebruikt is voor dit artikel is van een al lopend initiatief. Als voorbeeld gebruikt, maar wellicht óók interessant voor je. Zo ja, dan kun je contact opnemen met Jos Hermsen (088 602 1031, )ln.1550650719ovr@n1550650719esmre1550650719h.soj1550650719

< Gemeente…wat verwacht jij eigenlijk van het rijk? | Aan de slag bij Vis Groep >