Interne barrières?!

Niks menselijk is ons vreemd. We hebben een iconisch project gerealiseerd. Staan in de kranten, geven verschillende voordrachten en morgen beginnen we weer aan een volgend project. Op basis van onze oude routines, met de bekende ketenpartners want dat schiet zo lekker op. Maar wat nou met onze ambitie om door te groeien naar een stad zonder afval, zonder uitval?  Laten we onze succesvolle projecten gebruiken om het nieuwe denken te verankeren in de (lijn)organisatie. Het doorbreken van barrières!

Dit jaar zijn we gestart met het gesprek over het doorbreken van interne barrières. Hoe krijg je nou je organisatie mee in het nieuwe denken. In het realiseren van een circulaire en inclusieve bouwsector. Wetenschappers van Het Groene Brein hebben een model opgezet met een aantal afwegingen om tot doorbraken te komen. Het helpt je je eigen innovatie te positioneren en te bezien welke interventies verder nodig zijn.

Vervolgens zijn vier Cirkelstadpartners hiermee aan de slag gegaan in een intervisie sessie. Gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Tijdens de landelijke Cirkelstaddag is het model besproken met een nog grotere groep. Dat heeft het model verrijkt…en Grondbalans, VisGroep en Gemeente Tilburg hebben aangegeven graag deel te willen nemen aan de intervisie cyclus.

Ook jij als partner kunt je hiervoor aanmelden. We geloven in intervisie tussen partijen die ook daadwerkelijk overgaan tot aanpakken. Interventies formuleren om barrières te doorbreken. Helpen we je graag mee!

Download hier het model

< Landelijke dag: beloftes maken schuld | Collegeprogramma 2017-2020 >