Reflectie op PvA Rotterdam Circulair

In een vorige editie van het Stadsblad verwezen we al naar ‘Rotterdam’s ambitieuze plannen, om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn’. Dit maal een interview met een van de auteurs van het rapport ‘Circulair Rotterdam – Kansen voor nieuwe banen in een afvalvrije economie, Pieter van Exter.

 

Interview met Pieter van Exter, consultant bij duurzaamheidsexperts Metabolic en co-auteur van het Circulair Rotterdam-rapport. Het rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam en geproduceerd door Metabolic in samenwerking met Circle Economy, BlueCity en Spring Associates.

Het Circulair Rotterdam-rapport benadrukt Rotterdam’s ondernemersgeest: hoe is dit relevant voor de circulaire economie?

De stad Rotterdam gaf opdracht voor dit rapport als onderdeel van het doel om materiaalverbruik met 50% te verminderen en in 2030 3.500 tot 7.000 nieuwe banen te creëren. Een van de uitkomsten van ons onderzoek is dat het sluiten van kringlopen kansen biedt voor nieuwe banen en innovatieve technologieën. Een goed voorbeeld hiervan is wat er gebeurt bij circulaire incubator BlueCity, waar lokale ondernemers beginnen met kleinschalige, innovatieve ideeën. Zo maakt FruitLeather Rotterdam leer uit mangoschillen. En natuurlijk RotterZwam, die paddenstoelen op koffiedik kweekt. Het begint met een klein idee, maar deze ondernemingen zetten inmiddels de volgende stap naar opschaling, buiten BlueCity, en worden grote, nationale bedrijven. Ik vind dit typerend voor en speciaal aan Rotterdam.

Op welk gebied liggen er kansen voor verbetering voor de stad?

Er zit veel potentie in recyclen: Rotterdam heeft ongeveer de laagste recyclagepercentages in het land. Nederland scoort altijd erg hoog op het gebied van recyclen, omdat wij al ons plastic naar China verscheepte. Maar gezien het recentelijke besluit van China om plastic afval niet langer te importeren, is het nu van belang dat we in onze eigen faciliteiten gaan investeren.

Een van obstakels in het recyclen van plastic is dat economische stimulansen missen, omdat plastic zo goedkoop is. Om afvalstromen op een circulaire manier te gebruiken, is het van belang dat het afval wordt gescheiden in verschillende monostromen. Zo kan je voor het leer uit mangoschillen niet al het organisch afval gebruiken. Je hebt specifieke stromen voor mango schillen nodig, of koffiedik voor paddenstoelen, om producten van hoge kwaliteit te maken.

De sleutel is om een balans te vinden- je wil namelijk niet dat mensen aparte afvalbakken nodig hebben voor 100 monostromen voor appel-, peren- en sinaasappelschillen, etc. Er zijn in Zuid-Holland nieuwe technologieën in ontwikkeling die de sorteerfaciliteiten voor plastic zouden verbeteren. Met deze technologie zouden we tussen 25 en 75 verschillende soorten plastic kunnen sorteren, wat aanzienlijk meer is dan de vier die ze momenteel van elkaar scheiden. Ik denk dat dit soort na-verzameling technologieën, in combinatie met misschien een iets slimmere scheiding bij mensen thuis cruciaal is om het hergebruik van deze materialen te stimuleren.

Zijn er in het rapport bevindingen die je verrassen?

Een van de meest verrassende uitkomsten – en dit is niet alleen specifiek voor Rotterdam, maar voor steden in het algemeen – is het belang van voedselconsumptie. Dat heeft zo’n enorme impact, niet alleen binnen de grenzen van de stad of van de gemeente. De impact van de stad Rotterdam is overal in de wereld voelbaar. In het rapport, hebben we bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid bouwmaterialen en de hoeveelheid vlees in een stad, en gekeken naar de verschillende milieueffecten van bijvoorbeeld landgebruik, consumptie en de CO2-voetafdruk. Daarbij zagen we dat wat betreft sommige milieueffecten, afval gerelateerd aan voedselconsumptie de enorme hoeveelheid bouwafval overtreft. De impact van bouwafval bevindt zich meer in de directe sfeer van de stad, maar als je echte systeemimpact wilt maken, moet de gemeente ook bezig zijn met het aanpakken van voedselverspilling en voedselconsumptie, en daarmee dit soort verborgen effecten die stadsgrenzen overschrijden.

Meer over dit project en het volledige rapport vind je op de website van Metabolic

 

Vertaling: Max Opray, Metabolic. Bedankt Max!

< Congres Deliver ’19 | Werkspoorkwartier finalist ABN AMRO Circular Economy Awards >