Zo werkt het kompas

Het kompas is bedoeld om op een snelle en toegankelijke wijze in beeld te brengen wat je ambitie is en of je project in lijn ligt met die ambitie. Om te reflecteren. Met het invullen van 25 vragen bepaal je je eigen profiel. Dit geeft je een eerste indruk of je ambitie overeenkomt met de opzet en/of realisatie van het project. Je krijgt tips mee om dicht(er) bij je ambitie te komen. Je project komt direct op de kaart te staan waarmee je anderen verder helpt door inzichten te delen.

Voeg nu jouw project toe    Meer informatie over het Cirkelstadkompas

 

Ingevoerde projecten

Alle ingevoerde projecten zijn terug te vinden op de kaart van Nederland. Op vrij eenvoudige wijze kun je zo te raden gaan bij andere projecten. Wat is daar de ambitie (geweest) en krijgen zij die ambitie gerealiseerd? In de opstartfase van het Cirkelstadkompas kun je hier nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten, sloopprojecten en infraprojecten inkijken.

Projectenkaart | Projectenlijst

phone-kaart800

 

Trends

Het Cirkelstadkompas zit voorlopig nog in haar opstartfase (live op 2 december 2016). De Cirkelstadpartners worden ondersteund om jaarlijks hun projecten te laten evalueren waardoor de database zal groeien. Zeker wanneer ook andere partijen het kompas gaan gebruiken! En dat kan, het is immers een openbare tool. Wanneer de database groeit, wordt het voor ons ook mogelijk om trends te ontdekken.

Bekijk de trends

Komen ambities overeen met de realiteit in de praktijk? Zijn er afhankelijkheden te zien tussen bijvoorbeeld de mate van samenwerking of transparantie in de verantwoording met de uiteindelijke prestatie? Het ontdekken van trends maakt het mogelijk om, daar waar nodig, ook sector brede interventies in te gaan zetten. Om nog sneller te komen tot onze ambitie. Namelijk die van steden zonder afval, zonder uitval.

 

Ben je op zoek naar meer verdieping?

Het kompas geeft een eerste indruk. Het helpt je denken op een (wellicht) nieuwe manier en wordt je enkele generieke tips meegegeven. De Cirkelstadpartners worden één maal per jaar ondersteund met een meer diepgaande evaluatie. Wat zijn nou de werkelijke percentages die circulair behaald zijn? Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk langdurig uit de kaartenbak gehaald? Twee experts komen jou en je bouwteam een dagdeel helpen. Door data te verwerken over het project en het gesprek aan te gaan over het (tussen)resultaat. Om actief te leren en actief kennis over te dragen op die gebieden waar je je focus op legt. Op de projectenkaart is er onderscheid gemaakt tussen projecten met en zonder verdiepingsslag.

Wil jij ook in aanmerking komen voor een expertsessie, maar je bent geen partner van Cirkelstad, dan kan dat natuurlijk.

Vraag nu een expertsessie aan.