Achtergrond Cirkelstad Kompas

Cirkelstad heeft als doel ‘geen afval, geen uitval’. We zien de gebouwde omgeving als een mijn van materialen die niet op de afvalberg hoeven te belanden, omdat ze van waarde blijven door de materialen bij sloop, renovatie of onderhoud terug te brengen in de kringloop (circulariteit). Geen uitval, betekent het inzetten van ieders talenten, waarbij het belangrijk is om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven (inclusiviteit).

Er is nog geen beproefde methode waarmee je op een simpele manier kan bepalen hoe ver je bent op het gebied van circulair en inclusief. Daarom hebben we het Cirkelstad Kompas ontwikkeld. Met het Cirkelstad Kompas willen we u inzicht geven in hoe uw project er voor staat op het gebied van circulariteit en inclusiviteit en hoe u dit nog verder kan ontwikkelen. Omdat we uit ervaring weten dat samenwerking essentieel is om circulariteit en inclusiviteit voor elkaar te krijgen, en we ook het belang zien van een goede verantwoording, worden ook deze aspecten in het Kompas meegenomen. 

Het doel van het kompas is om te blijven leren: leren door het op de kaart zetten van uw project, en het leren van andere projecten en van de kennis van het Cirkelstad netwerk. Door van elkaar te leren willen we de circulariteit en het inclusief ondernemen stimuleren 

Hoe werkt het?

Het Cirkelstad Kompas is een methode waarmee u inzicht krijgt in de circulariteit en inclusiviteit van uw project. Hiervoor beantwoordt u 5x 5 vragen; dit kost circa 10 minuten. De vragen van het kompas bestaan uit een aantal algemene vragen en gaan vervolgens in op de thema’s circulair, inclusief, samenwerking en verantwoording. Op basis van de antwoorden wordt een profiel geschetst en krijgt u per thema een tip waarmee u uw project verder kan brengen. Het Cirkelstad Kompas is momenteel geschikt voor nieuwbouw-, sloop- en infraprojecten en in de toekomst zal hij ook geschikt gemaakt worden voor andere projecten.

Door het Kompas te doorlopen krijgt u inzicht in waar u staat en komt uw project op de kaart te staan. Doordat projecten uit heel Nederland op de kaart worden gezet krijgen we (en u) een goed beeld van wat er speelt op het gebied van circulariteit en inclusiviteit van nieuwbouw-, sloop- en infraprojecten in Nederland. De projecten zijn voor iedereen te raadplegen, waardoor u ook kunt leren van andere projecten.

Naast het op de kaart zetten van uw project is het mogelijk om een verdieping aan te vragen. Uit het netwerk van Cirkelstad worden vast aangestelde experts gevraagd om in een workshop-sessie van twee uur met uw bouw- of projectteam te kijken naar wat er nu al gebeurt en hoe je als project nog verder kunt ontwikkelen op het gebied van circulariteit, inclusiviteit, samenwerking en verantwoording. Voorafgaand aan deze workshop wordt je geholpen bij het verwerken van extra data over de genoemde vier onderwerpen. Zo kunnen we in gesprek treden aan de hand van reële beelden en hebben we het daadwerkelijk over een verdiepingslag.

Voor wie?

Het Kompas is voorlopig opgesteld voor nieuwbouw-, renovatie-, sloop- en infraprojecten. De tool is niet alleen geschikt voor projecten waarin hoge ambities op het gebied van circulariteit en inclusief of sociaal ondernemen al vormgegeven zijn, maar juist ook als voor projecten waarbij de ambities er zijn, maar waarbij nog gezocht wordt naar hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Het Kompas is zo gemaakt dat het in verschillende fases van het project gebruikt kan worden. Door het Kompas te doorlopen in de voorbereiding kunt u uw ambities op het gebied van circulair, inclusief, samenwerking en verantwoording voor uzelf scherp krijgen. In een verder stadium kan het Kompas gebruikt worden om te evalueren in hoeverre doelen op de vier thema’s behaald zijn.

Door wie?

Het Kompas is opgesteld door SGS Search, BOOT Ingenieurs en Copper8. Op basis van hun ervaring is zowel de tool als de inhoud tot stand gekomen. Het zijn ook meteen die partijen die de verdieping begeleiden door data te verwerken, het gesprek aangaan met het bouwteam en daar een rapportage van maken. Samen met het Centre for Sustainability (Erasmus, TU Delft en Universiteit van Leiden) worden de vragen en de data-analyses elk half jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Nu een project toevoegen