Landelijke trends

Alle projecten worden direct geprojecteerd in onderstaande grafieken. De grootte van de bol wordt bepaald door het circulaire (gele grafiek) of inclusieve gescoorde profiel (groene grafiek). Het meest vooruitstrevende profiel levert de grootste bollen op, de minst vooruitstrevende profiel de kleinste bollen. De locatie van de bollen worden vervolgens bepaald door het profiel van de samenwerking (horizontale as) en de verantwoording (verticale as). Ook hier geldt bij een actiever profiel de bollen naar buiten toe zijn gelokaliseerd. Bij een minder actief profiel zal de bol geplaatst worden daar waar de assen elkaar snijden (nul punt links onderaan).

Het Kompas zit nog in de startup fase. Wanneer meer projecten met elkaar vergeleken kunnen worden, hoe meer trends we kunnen herkennen. Voorlopig kunnen we zeggen dat:

  • Projecten over het algemeen een hogere ambitie hebben dan dat er in de praktijk gerealiseerd wordt.
  • Vooruitstrevende circulaire projecten scoren relatief goed in samenwerking
  • Ook minder vooruitstrevende inclusieve projecten scoren goed op de samenwerking.


Gele bollen: Score van alle profielen circulair afgezet tegen die van samenwerking (horizontaal) en verantwoording (verticaal)

Groene bollen: Score van alle profielen inclusief afgezet tegen die van samenwerking (horizontaal) en verantwoording (verticaal)