Herhuisvesting Duiven

Renovatie

Hoofdprofiel

vernieuwend
Profielen per dimensie

In november 2015 opende Alliander in Duiven haar gerenoveerde kantoor. Op innovatieve wijze is een BREEAM outstanding huisvesting gecreëerd in een complex van vijf bestaande gebouwen, die zijn uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ met een zwevend dak. De huisvesting biedt, volgens de principes van het nieuwe werken, plaats aan 850 flexibele werkplekken voor 1550 medewerkers. Het concept bestaat uit het behouden en aanpassen van bestaande gebouwen uit zowel economisch, esthetisch als ecologisch oogpunt. Het gebouw is energiepositief en is voor een groot gedeelte uit hergebruikte materialen gemaakt.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Dijkgraaf 4, Duiven
Type: Renovatie
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Gebruik
Betrokken partijen: VolkerWessels Vastgoed (projectontwikkeling), RAU Architecten (ontwerp), Fokkema & Partners (interieur), Innax (installaties), Boele en van Eesteren (bouwkundige werkzaamheden), Kuiper Compagnons (landschap), Van Rossum Raadgevende Ingenieurs (constructie), Aveco de Bondt (bouwfysica, brand en BREEAM) en Turntoo (systeeminnovatie).

Profielen per dimensie

per 19 januari 2017
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Je kijkt breder dan alleen je eigen project. Buiten deze grenzen liggen (ook) de mogelijkheden voor (nog) meer circulariteit. We moeten het samen doen. Streef naar verdere benutting en eventuele uitbreiding van dit netwerk en de samenwerking, zodat uitwisseling en wederzijds gebruik van materialen en elementen steeds efficiënter en aantrekkelijker wordt.

Inclusief

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

“Welke mogelijkheden zijn er om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontwikkelen en deze een blijvende plaats te geven in de organisatie.”

Samenwerken

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Probeer vanuit vertrouwen en transparantie samen te werken met opdrachtgever of -nemer(s).

Verantwoording

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Zorg dat financiele afspraken met (onder)aannemers of ketenpartners op dezelfde duurzame basis worden gemaakt.