LCP gebouw en Hoogbouw Universiteit Leiden

Sloop

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

Het LCP gebouw en de Hoogbouw op de Universiteit Leiden worden gesloopt t.b.v. Nieuwbouw. De sloop wordt uitgevoerd onder het BREEAM **** certificaat.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Einsteinweg 55, Leiden
Type: Sloop
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Realisatie
Betrokken partijen: Universiteit Leiden, Search SGS, Beelen Sloopwerken, DGBC, C2N

Profielen per dimensie

per 3 mei 2017
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: vernieuwend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Bij een circulaire werkwijze zijn alle schakels in de keten nodig: zoek daarom samenwerking met partijen, bijvoorbeeld architecten of bouwers, in de regio die materialen kunnen gebruiken om hoogwaardig hergebruik te stimuleren.

Inclusief

Ambitie: vernieuwend

Score: verkennend

GROEI-TIP

Ga na op welke manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Samenwerken

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Borg kennis door continuiteit van de juiste mensen op het project

Verantwoording

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Blijf sturen op kwaliteit en maatschappelijke waarde van het project.