Nieuwbouw park Helbergen

Infra

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

Aan de noordzijde van het plangebied worden 25 vrijstaande woningen gebouwd. Het centrale gedeelte bestaat uit een ecologisch stadspark, met grote wadi.
Het zuidelijke deel wordt vanaf 2021 ontwikkeld.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Laan van neder Helbergen, Zutphen
Type: Infra
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Realisatie
Betrokken partijen: Gemeente Zutphen in samenspraak met bewoners, stichtingen en andere stakeholders.

Profielen per dimensie

per 6 augustus 2019
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Deze aanpak geeft een betere slagingskans in aanbestedingen waar EMVI een rol speelt. Door circulariteit in te voegen in de aanbieding, garandeer je meerwaarde aan de opdrachtgever.

Inclusief

Ambitie: ontwikkelend

Score: verkennend

GROEI-TIP

Ga na op welke manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Samenwerken

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Leid zoveel mogelijk mensen in circulair en inclusief (samen)werken

Verantwoording

Ambitie: vernieuwend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Behoud de nodige prikkels voor circulariteit op de lange termijn.

Aanvulling op thema's en vragen

Het project heeft 2 bijzonderheden: - Het projectgebied is door 3 "coalities" (die bestaan uit buurtbewoners, geinteresseerden, stichtingen e.d.) ontworpen. De gemeente en architect hebben tijdens dit proces de ruimtelijke kwaliteit en eisen t.a.v. beleid bewaakt. - Er is voor een groot deel gebruik gemaakt van materialen die afkomstig waren van andere projecten en het materiaalgebruik is geminimaliseerd. Bijvoorbeeld: Het gebied ligt direct achter de IJsseldijk in een kwelgevoelig gebied. Gezocht is naar een minimaal benodigde ophoging van het terrein, zonder overmatig last te krijgen van het water. Een ander voorbeeld is dat de inritten en rijbaan zijn bestraat met oude gebakken stenen uit de binnenstad.