Nieuwbouw Triodos bank

Nieuwbouw

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

kantoor gebouw in de EHS, op landgoed de Reehorst

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: hoofdstraat, Driebergen
Type: Nieuwbouw
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Ontwerp
Betrokken partijen: -Triodos bank -Join -OVG -JP van Eesteren -bosman installaties -copijn

Profielen per dimensie

per 6 maart 2017
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Je kijkt breder dan alleen je eigen project. Buiten deze grenzen liggen (ook) de mogelijkheden voor (nog) meer circulariteit. We moeten het samen doen. Streef naar verdere benutting en eventuele uitbreiding van dit netwerk en de samenwerking, zodat uitwisseling en wederzijds gebruik van materialen en elementen steeds efficiënter en aantrekkelijker wordt.

Inclusief

Ambitie: ontwikkelend

Score: verkennend

GROEI-TIP

Ga na op welke manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Samenwerken

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Probeer het project integraal te benaderen en gelijkwaardig samen te werken met alle (onder) aannemers of ketenpartners.

Verantwoording

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Behoud de nodige prikkels voor circulariteit op de lange termijn.