Ombouwen kantoor

Nieuwbouw

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

Transformatie van kantoor naar zorgwoningen

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Hooglandseweg Noord 151, Amersfoort
Type: Nieuwbouw
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Ontwerp
Betrokken partijen:

Woningcorporatie Portaal, AGNOVA architecten, BOOT ingenieursbureau

Profielen per dimensie

per 1 december 2016
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Denk na over het 2e leven van de toegepaste elementen en materialen in je nieuwbouw. Laat keuzes of ontwerpoplossingen niet alleen bepaald worden door de toepassing in je nieuwbouw, maar ook door de mogelijkheden voor hernieuwd gebruik in andere projecten in de toekomst.

Inclusief

Ambitie: verkennend

Score: behoudend

GROEI-TIP

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is verrijkend voor de organisatie.

Samenwerken

Ambitie: ontwikkelend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Leid zoveel mogelijk mensen in circulair en inclusief (samen)werken

Verantwoording

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Stuur het project centraal en vanuit gezamenlijk belang aan, winsten en risico’s moeten zoveel mogelijk gezamenlijk worden vastgelegd.