Renovatie hoofdlocatie Alliander NV

Renovatie

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

Renovatie van de nieuwe hoofdlocatie van Alliander van 25.000 m2. Het pand is niet écht nieuw, want nieuwbouw wil de netbeheerder niet, maar het oogt wel nieuw. Het oude kantoor is gerenoveerd en meer dan 80 procent van het gestripte materiaal is hergebruikt. Naast de inzet op circulariteit is het gebouw ook nagenoeg energieneutraal geworden, het energieverbruik is na de renovatie met 70% afgenomen. Eenmaal in gebruik biedt het gebouw een stimulerende werkomgeving voor 900 medewerkers.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Utrechtseweg 68, Arnhem
Type: Renovatie
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Gebruik
Betrokken partijen:

Alliander NV
Ontwerpteam CSK (Coare, Strukton, Kropman)
SBM bouw- en vastgoedmanagement
Dura Vermeer Bouw Hengelo
RAU
Linthorst Techniek
Kamphuis Sloopwerken

Profielen per dimensie

per 17 april 2017
Eerste indruk
Expertsessie

Een aantal afsluitende tips die wij na de verdiepende sessie nog graag mee willen geven, zijn:

  1. Besteed vroegtijdig ook veel aandacht aan procesmatige en administratieve verplichtingen, of creëer voldoende tijd om dat tijdens de realisatie nog te doen. Er is heel veel aandacht gegaan naar de technische uitwerking en het uitvoeringsproces. De registratie en administratie is een lastig punt gebleken. Het GSP is er ook nog niet, immers.
  2. In het verlengde daarvan kan er aanvullende inspanning geleverd worden in de “duurzame” inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI), of in ieder geval in het volgen en verantwoorden daarvan, ook na afronding van het project.

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Je bent (al) een voorbeeld voor vele andere projecten. Probeer dit ook zo transparant mogelijk uit te dragen en kennis te delen. Je bent een koploper, en dat zul je ook zeker blijven, ook als je je omgeving “wijzer” maakt. We moeten het immers toch gezamenlijk doen!

Inclusief

Ambitie: vernieuwend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

“Welke mogelijkheden zijn er om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontwikkelen en deze een blijvende plaats te geven in de organisatie.”

Samenwerken

Ambitie: vernieuwend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Probeer vanuit vertrouwen en transparantie samen te werken met opdrachtgever of -nemer(s).

Verantwoording

Ambitie: vernieuwend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Blijf sturen op kwaliteit en maatschappelijke waarde van het project.