Sloop gebouw 44 – voormalig YES!Delft

Sloop

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

In haar campusvisie zet de TU Delft in op het verkleinen van het aantal vierkante meters gebruiksoppervlak, het reduceren van exploitatielasten en de reductie van de CO2 – footprint. Het afstoten en slopen van gebouwen waarvoor geen nieuwe bestemming kan worden gevonden, draagt bij aan de gewenste reductie van zowel de m2 footprint als de CO2 – footprint. Tot de fase 1 van dit traject behoort onder andere de sloop van het gebouw aan de Rotterdamseweg 145.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: Rotterdamseweg 145, 2628 AL Delft
Type: Sloop
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Realisatie
Betrokken partijen: FMVG TU Delft SGS Search Oranje BV

Profielen per dimensie

per 12 april 2017
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Deze aanpak geeft een betere slagingskans in aanbestedingen waar EMVI een rol speelt. Door circulariteit in te voegen in de aanbieding, garandeer je meerwaarde aan de opdrachtgever.

Inclusief

Ambitie: ontwikkelend

Score: verkennend

GROEI-TIP

Ga na op welke manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Samenwerken

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Laat het project integraal onderdeel uitmaken van jouw bedrijfsvoering

Verantwoording

Ambitie: ontwikkelend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Budgetteer vanuit Total Cost of Ownership, en leg financiele prikkels voor borging van circulariteit vast.