VOC-kade Op Oostenburg

Nieuwbouw

Hoofdprofiel

ontwikkelend
Profielen per dimensie

Nieuwbouw realisatie 8 blokken met de bestemming wonen, werken, winkelen, ontspanning en horeca.

DELEN Twitter LinkedIn
Locatie: VOC-kade, Amsterdam
Type: Nieuwbouw
Omvang: meer dan 1.000.000
Fase: Ontwerp
Betrokken partijen: Hillen & Roosen Hemubo Verweij

Profielen per dimensie

per 19 april 2019
Eerste indruk
Expertsessie aanvragen

Grafiek: ambitie versus eerste indruk hoe het project ervoor staat op basis van de score op de vragen.

Circulair

Ambitie: ontwikkelend

Score: ontwikkelend

GROEI-TIP

Denk na over het 2e leven van de toegepaste elementen en materialen in je nieuwbouw. Laat keuzes of ontwerpoplossingen niet alleen bepaald worden door de toepassing in je nieuwbouw, maar ook door de mogelijkheden voor hernieuwd gebruik in andere projecten in de toekomst.

Inclusief

Ambitie: ontwikkelend

Score: verkennend

GROEI-TIP

Ga na op welke manier ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Samenwerken

Ambitie: ontwikkelend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Leid zoveel mogelijk mensen in circulair en inclusief (samen)werken

Verantwoording

Ambitie: ontwikkelend

Score: vernieuwend

GROEI-TIP

Maak duurzame, financiele afspraken met (onder)aannemers of ketenpartners voor de lange termijn.