Landelijke dag: beloftes maken schuld

De landelijke dag werd geopend met 3 projecten die het verschil maken. Dennis Hauer presenteerde zijn project waarbij UcA investeert in de circulaire transformatie van schoolgebouw naar appartementencomplex. En laat zien dat circulariteit zijn geld opbrengt. Erik van der Linden presenteerde het platformdenken van de Circulaireweg.nl. Op drie plaatsen in Nederland leggen zij een circulaire weg aan. Tot slot gaf Jeroen van der Waal aan hoe Gemeente Amsterdam werk gaat maken van circulaire gronduitgifte. En gaf Kees Faes van SGS Search aan hoe ze met Metabolic de ambitie van de gemeente concreet hebben gemaakt in een tender document.

De vier ronde-tafel-gesprekken behandelen een thema die van belang is bij Opschaling. Het meten van circulariteit bijvoorbeeld. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn momenteel op zoek naar meetmethodes om circulariteit in een opdracht goed mee te kunnen geven. Binnenkort zal het verslag als whitepaper te lezen zijn op de site van Cirkelstad. Dat geldt ook voor de sessie over de Impact van opdrachtgevers. Natuurlijk kun je er als opdrachtgever voor kiezen om een aantal circulaire indicatoren mee te nemen in een opdracht. De impact voor de markt en voor jezelf wordt groter wanneer je integraal naar je portfolio gaat kijken. Wat er dan mogelijk is en welke (nieuwe) partijen je dan nodig hebt. Dat geldt net zo voor het gesprek over de circulair GWW sector. Ook daar laten de goede voorbeelden zien dat je morgen kan beginnen.

Het vierde ronde-tafel-gesprek is net even anders. Deze gaat over het doorbreken van barrières. Betrokken partners van Cirkelstad weten inmiddels op projectniveau circulariteit en inclusiviteit mee te nemen en te realiseren. Maar dat zegt nog even niets over de gehele organisatie. Heb je die al meegekregen? Vanuit Cirkelstad wordt er elk kwartaal een intervisiesessie gehouden om deze interne dilemma’s met elkaar te bespreken. Het Groene Brein is met Cirkelstad is tot een model gekomen om gericht te komen tot interventies die jou zelf verder helpen.

De energieke en open sfeer prikkelt de panelleden en verleidt tot het doen van beloftes. En beloftes maken schuld! Laten we elkaar helpen herinneren en vooral samenwerken om deze (mooie!) beloftes waar te maken! Zo schetst Mari van Dreumel (Ministerie IenM) waar de transitieagenda bouw over zal gaan. En dat wat hem betreft Cirkelstad daar als programma tussen komt te staan. John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer) onderstreept het belang van kennisdeling. Laat Haarlemmermeer de eerste gemeente zijn die start met de opschaling naar 30 Cirkelsteden. Tot slot plaatst Yvonne van der Brugge (Directeur Generaal Rijksvastgoedbedrijf) de circulaire aanpak in een bredere context. Het draagt ook bij aan de gezondheid en veiligheid van gebouwen. Laten we het portfolio van het Rijksvastgoedbedrijf doorlopen waar we als partner kunnen aansluiten.

De dag is deze keer niet afgesloten met het ondertekenen van een (nieuwe) Green Deal. Maar Jacqueline Cramer kreeg voor het eerst de burgemeester ketting uitgereikt!

 

Bekijk de videoregistratie van de dag op het Cirkelstad Mediakanaal

< Duurzaam slopen en sproeien | Interne barrières?! >