We zijn actief in diverse steden en zetten in op aansluiting bij nieuwe partijen, bij nieuwe steden en regio’s. Er zijn verschillende manieren en vormen om je aan te sluiten.

De co-creatieve werkwijze van Cirkelstad vraagt in de basis aan alle betrokkenen om actief mee te draaien. Zowel in de praktijk als in het delen van kennis. Om processen te faciliteren, kennis te ontwikkelen, te ontsluiten en te delen is aanvullende financiering nodig. Hiervoor wordt aan partners gevraagd om per jaar hun lidmaatschapsgelden af te dragen.

 
 

Hoe wil je aansluiten?

Bij een reeds actieve stad aansluiten

Een partnerschap ligt voor de hand. Aanmelden kan bij de regionale spinner.

Overzicht actieve steden

(Landelijk) ­netwerken verbinden

Een vriendschap of stedenband ligt voor de hand. Neem contact op met de gemeentesecretaris.

Nog niet in jouw stad of regio actief, en je wilt graag?

Neem contact op met gemeentesecretaris. In afstemming zetten we een planning op.

 
 

Lidmaatschappen

Partners

De omvang van het jaarlijkse lidmaatschap wordt bepaald door de omvang van de betreffende partij, gemeten naar de jaaromzet/balans. Mocht daar aanleiding toe zijn, kan voor specifieke gevallen afgeweken worden. Partijen die officieel lid worden van de coöperatie en gelijk voor drie jaar intekenen, kunnen gekozen worden voor de (steeds wisselende) Raad van Toezicht.

Lidmaatschap geldt voor 1 van de 6 regio’s in Nederland.

Lidmaatschap/jaar per jaaromzet:

Tot € 500.000: € 250,-
Tussen € 500.000 en 1,5 miljoen: € 1250,-
Tussen 1,5 en 10 miljoen: € 2.500,-
Boven de 10 miljoen: € 5.000,-

Vrienden

Partijen die geïnteresseerd zijn in het netwerk kunnen als vriend aanhaken op de landelijk te ­or­ga­­niseren events zoals de challenges, communicatie en de landelijke dagen.

Lidmaatschap/jaar per type:

Niet commercieel: € 0,-
Commercieel:  € 1.000,-

Netwerken

Een Cirkelstad krijgt haar stadsrechten wanneer er aan een aantal zaken is voldaan, waaronder een minimale gezamenlijke inleg van € 30.000,- door de partners. Daarmee wordt voldaan aan de basisuitrusting van een volhoudbare CoP. Mocht dat budget niet bereikt worden, dan is aansluiting als ‘stedenband’ mogelijk. De regie op de betreffende community komt in dat geval bij het netwerk/­partij zelf te liggen. De mate van serviceverlening en kennisuitwisseling is vervolgens bepalend voor de hoogte van het lidmaatschap.

Lidmaatschap/jaar per type:

Stedenband, netwerk: € 0,-
Stedenband, academie: € 10.000,-
Cirkelstad: € 30.000,-

 
 

Vragen en contact

Heb je vragen of wil je ook werk maken van steden zonder afval en zonder uitval

Contact opnemen