Logistiek onderzoek naar een circulaire Hub.

In Utrecht is een verkenning gemaakt naar initiatieven/coalities die de grondstofstromen in de stad circulair kunnen maken. Inhoudelijk gaat het hier niet alleen over bouw- en sloopmaterialen. Ook het zakelijk en particuliere afval komen aan bod. Ook bijvoorbeeld een upcycle-festival om een groot deel van de bewoners uit de stad kennis te laten maken met cradle2cradle producten en mogelijkheden tot slimme scheiding. Natuurlijk onder het genot van een eerlijk biertje. In de volgende edities van het Cirkelstadblad zullen zij zich presenteren.

Technisch krijgen we de circulaire Hub wel voor elkaar, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de logistiek? Leidt de circulaire economie nou tot meer of minder (transport) kilometers? 6 studenten van de Hogeschool Utrecht, begeleid door Kitty Vreeswijk (bedrijfskunde) en Ruben Vrijhoef (vernieuwing in de bouw), voeren onderzoek uit naar de logistieke haalbaarheid van een circulaire hub voor de stad. Zo kijken zij naar het aanbod aan materialen wat potentieel vrijkomt bij sloop en renovatie. Wat de vraag is bij renovatie en nieuwbouw. En vervolgens wat de waarde kan zijn van een circulaire hub. Is het een opslagplaats, recycle locatie of een plek om waarde toe te voegen? Voor de zomer 2015 verwachten zij hun model te kunnen presenteren.

< Twee ziekenhuizen als grondbank?! | Drie concepthuizen inmiddels gerealiseerd. >